Wyniki ogłosiło 67 komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski.

Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1604 zdających, a wynik pozytywny uzyskało 1321 osób, co stanowi ok. 82% ogółu przystępujących. Najwyższy poziom zdawalności uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji - ok. 90%. Wśród pozostałych aplikantów odsetek ten wyniósł ok. 71%, natomiast wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji - ok. 54%.

Egzamin radcowski zdawało 2135 osób. Pozytywny wynik uzyskały 1744 osoby, co stanowi blisko 82% ogółu przystępujących. Najwyższe wyniki uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – ok. 88 %. Wśród pozostałych aplikantów oraz wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji odsetek ten wyniósł ok. 59 %.

Z kolei do egzaminu komorniczego przystąpiły 63 osoby. Pozytywny wynik z tego egzaminu uzyskało 48 osób, co stanowi 76% ogółu przystępujących - podaje resort sprawiedliwości.

Na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa administracyjnego (152 oceny niedostateczne, tj. ok. 38% wszystkich takich ocen), a następnie z prawa gospodarczego (99 ocen niedostatecznych - 25%), prawa cywilnego (80 ocen niedostatecznych - ok. 20%) i prawa karnego (61 ocen niedostatecznych - ok. 15%). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (11 ocen niedostatecznych - ok. 3%).

Czytaj więcej

Kto najlepiej przygotowuje do aplikacji prawniczych? Są nowe dane MS