To efekt interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, który otrzymał skargę w tej sprawie. Przepisy umożliwiają aplikantce radcowskiej lub adwokackiej odroczenie aplikacji, jeśli w ciągu ostatniego roku urodziła dziecko. Ma to zapewnić matce spokojny czas w celu sprawowania opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Zdaniem skarżącego brzmienie tych przepisów dyskryminuje jednak ojców, którzy również mogą opiekować się dzieckiem.

W wystąpieniu do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry RPO wskazał, że mężczyzna powinien również mieć możliwość wydłużenia terminu przystąpienia do egzaminu z uwagi na urodzenie dziecka lub planowany poród matki jego dziecka, gdyż ma równe obowiązki rodzicielskie wobec niego. W tym szczególnym czasie powinien również wspierać swoją partnerkę.

W odpowiedzi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł poinformował, że resort sprawiedliwości w pełni podziela tę argumentację i niezwłocznie podejmie prace legislacyjne nad rozszerzeniem brzmienia art. 79a pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz art. 371 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych poprzez umożliwienie ojcom dzieci wydłużenia terminu przystąpienia do egzaminu adwokackiego/radcowskiego z uwagi na urodzenie lub planowany poród dziecka.

Czytaj więcej

Marta Frąckowiak o prawniczkach: Światu nie musimy już udowadniać, sobie też nie