Osoby powyżej 35. roku życia nie mogą kandydować na aplikację sędziowską i prokuratorską Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a powyżej 40. roku - na aplikacje uzupełniające. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał to ograniczenie za niezgodne z konstytucją. Zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego odpowiednie artykuły ustawy o KSSiP.

Czytaj więcej

Zbyt starzy na sędziego i prokuratora? RPO skarży do TK przepisy o KSSiP

Do RPO wpływały skargi kandydatów na aplikację sędziowską i prokuratorską oraz uzupełniającą aplikację sędziowską i prokuratorską w KSSiP. Kandydaci wskazali, że wprowadzenie górnej granicy wieku stanowi dyskryminację ze względu na wiek, a także narusza zasadę równości obywateli wobec prawa.