Egzaminy odbędą się w tym samym czasie w 53 komisjach zlokalizowanych w 21 miastach na terenie całego kraju. Kandydaci na aplikantów dostaną do rozwiązania testy składające się ze 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają osoby, które odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.

Według stanu na 19 sierpnia 2022 r. wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów złożyło łącznie ok. 6060 kandydatów, w tym:

- na aplikację adwokacką ok. 2 270 osób,

- na aplikację radcowską ok. 2 900 osób,

- na aplikację notarialną ok. 720 osób,

- na aplikację komorniczą ok. 170 osób.

W 2021 r. do egzaminów wstępnych przystąpiło 6372 osób, w tym na aplikację: 

- adwokacką – 2 376 osób, zdały 1 433 osoby, co stanowi 60,3 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 51,3 proc.);

- radcowską – 3 074 osoby, zdało 1 815 osób, co stanowi 59 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 49,2 proc.);

- notarialną – 746 osób, zdały 453 osoby, co stanowi 60,7 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 34,7 proc.)

- komorniczą – 176 osób, zdały 114 osoby, co stanowi 64,8 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 84,8 proc.).

Czytaj więcej

"Od września nowe zajęcia dla aplikantów radcowskich"

Gdzie zdawalność była najwyższa? W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką - w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie – 69,8 proc. oraz w komisji egzaminacyjnej w Lublinie – 69,1 proc. Najniższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Rzeszowie – 50 proc.

Aplikacja radcowska:  najwyższa zdawalność  w Krakowie – 73 proc., najniższa - w Zielonej Górze – 42,3 proc.

Aplikacja notarialna:  najwyższa zdawalność w Katowicach – 69,6 proc., najniższa - w komisji egzaminacyjnej nr 2 w Warszawie – 57 proc.

Aplikacja komornicza: najwyższa zdawalność w Poznaniu – 76,6 proc., najniższa - w Warszawie – 56,3 proc.