Każdy egzamin składa się ze 150 pytań zamkniętych z trzema odpowiedziami, wynik pozytywny zaczyna się od 100 dobrych odpowiedzi. 

Egzaminy zostaną przeprowadzone w 21 miastach i 53 komisjach. Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości na dzień 19 sierpnia do egzaminów przystąpi 6 060 prawników, w tym:

- na aplikację adwokacką ok. 2 270 osób,

- na aplikację radcowską ok. 2 900 osób,

- na aplikację notarialną ok. 720 osób,

- na aplikację komorniczą ok. 170 osób.

Liczby te mogą jednak ulec zmianie ze względu na wciąż napływające zgłoszenia pocztowe, obecnie nie jest możliwe złożenie swojej kandydatury - termin upłynął 10 sierpnia 2022 roku. 

Czytaj więcej

"Od września nowe zajęcia dla aplikantów radcowskich"

Chętni na aplikację radcowską stanowią większość podobnie jak w roku ubiegłym: na aplikację radcowską – dopuszczone zostały 3 192 osoby, przystąpiły 3 074 osoby, a zdało 1 812 osób, czyli 58,9 proc. kandydujących, osiągając przy tym najgorszy wynik pod względem zdawalności. Niewiele lepiej egzamin napisali kandydaci na adwokatów, których test zdało 59,8 proc. Najlepszy wynik pod tym względem w roku 2021 uzyskali aplikanci komorniczy - na aplikację komorniczą – dopuszczonych zostało 181 osób, przystąpiło 176 osób, zdało 113 osób, tj. 64,2 proc.

Przepisy umożliwiają zastosowanie szczególnych warunków dla osób z niepełnosprawnością przystępujących do egzaminu:

- wydłużenie czasu na rozwiązywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę tj. o 75 minut,

- udzielenie zgody przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych.