Od niemal roku obowiązuje przepis mówiący, że minister sprawiedliwości odwołuje komornika, który ukończył 70 lat. Wcześniej artykuł  wskazujący granicę 65 lat usunięto.

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich nowa norma może naruszać unijne zasady niedyskryminacji ze względu na wiek. Takie ograniczenie można wprowadzić (jest m.in. przewidziane dla sędziów), ale musi być szczegółowo uzasadnione. RPO skierował wystąpienie w tej sprawie do ministra sprawiedliwości.

Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej, uznaje argumenty RPO za zasadne. Wskazuje też, że ustawa  o komornikach sądowych i egzekucji zawiera inną normę, która wystarcza do wykluczenia wpływu ograniczeń psychofizycznych związanych z wiekiem na podejmowane przez komornika czynności.