Egzamin zawodowy dla adwokatów i radców prawnych odbywał się od 28 do 31 marca. Pierwsze komisje ogłosiły wyniki w ostatnich dniach kwietnia. Z dnia na dzień dochodzą kolejne. Z informacji zebranych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że wyniki ogłosiło 30 komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin adwokacki oraz 31 radcowski.

Z wstępnych obliczeń wynika, że u adwokatów do egzaminu przystąpiło 1948 zdających, zdały go 1603 osoby, co stanowi około 83 proc. Najlepszy wynik – 96 proc. zdawalności – osiągnęli aplikanci z Komisji Egzaminacyjnej nr 2 w Rzeszowie (74 spośród 77 przystępujących). Jak egzamin wypadł w Warszawie? Z wyników z 11 komisji w stolicy wynika, że podobnie jak rok temu.

– Naturalną konsekwencją każdego miarodajnego i wymagającego egzaminu jest to, że niektórzy go nie zdają – ocenia Mikołaj Pietrzak, dziekan warszawskich adwokatów. Dodaje, że ważnym elementem egzaminu jest zdolność do odwoływania się od jego negatywnej oceny. – Zdarza się, że aplikanci wygrywają odwołania – twierdzi.

Jak ocenia tegoroczny wynik u adwokatów?

– Istotna część osób, która nie zdaje egzaminu, podchodzi do niego spoza aplikacji. A przecież egzamin zawodowy jest egzaminem praktycznym – uważa. Jego zdaniem warszawski wynik jest dobry.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita", w Poznaniu tamtejsze komisje podadzą wyniki dopiero w przyszłym tygodniu – 11 maja. Maciej Gutowski, dziekan tamtejszej ORA, oceniając globalnie pierwsze wyniki, mówi, że egzamin wypadł zdecydowanie lepiej niż rok temu.

Do egzaminu radcowskiego przystąpiło 2120 zdających, a zdało 1637 osób, tj. około 77 proc. Najlepiej poradzili sobie aplikanci z Poznania (komisja nr 3) – 93 proc. zdało. Najgorszy, jak dotychczas, wynik zanotowano w komisji nr 2 we Wrocławiu – 58 proc.

Włodzimierz Chróścik, prezes warszawskich radców prawnych, jest bardzo zadowolony z wyniku egzaminu w stolicy.

– U nas zdało 87 proc. aplikantów – cieszy się. I podkreśla, że to wynik dużo lepszy od krajowego.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

W 2016 r. do egzaminu zgłosiło się 5,5 tys. kandydatów (2,3 tys. z korporacji adwokackiej i 3,2 tys. z radcowskiej). Zdało ponad 70 proc. kandydatów do zawodu adwokata, u radców – ponad 77 proc. Zawód wykonuje dziś ok. 30 tys. radców prawnych i 14 tys. adwokatów.