Minister sprawiedliwości chce zmienić zasady egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego. Projekt trafił właśnie do Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany są konieczne ze względu na nowelę ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która obowiązuje od 11 maja 2017 r.

Minister proponuje zmianę warunków uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu. Dziś trzeba uzyskać 60 proc. możliwych punktów z obu części egzaminu. Po zmianie, by zdać, trzeba będzie uzyskać 60 proc. możliwych punktów, ale nie mniej niż 50 proc. z każdej dziedziny z części ustnej egzaminu. Do tej części z kolei nie będzie mógł być dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30 proc. możliwych punktów.

Obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnych ma zapewnić Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

etap legislacyjny: uzgodnienia