Tylko 39 osób przystępujących do egzaminu zawodowego otwierającego drogę do kariery w prokuraturze to asystenci. Reszta to absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pisemny egzamin rozpocznie się o godz. 9 w Krakowie. Pierwsza część polega na sporządzeniu apelacji od wyroku w sprawie karnej. Druga (piątek 22 września) na sporządzeniu pozwu albo wniosku, albo apelacji w sprawie cywilnej oraz sprzeciwu w postępowaniu administracyjnym, albo też skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Część ustna odbędzie się w KSSiP.