- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)(pozycja 121)

- Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (pozycja 120)

- Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska (pozycja 119)

- Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) (pozycja 118)

- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej (pozycja 117)

- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej (pozycja 116)

- Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pozycja 115)

- Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (pozycja 114)

- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (pozycja 113)

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

- Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego (pozycja 112)

- Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (pozycja 111)

- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka (pozycja 110)

- Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Brandenburgia – Polska (pozycja 109)

- Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interact (pozycja 108)