Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej