Obowiązują od 14 grudnia 2022 roku

Publikacja: 14.12.2022 02:00

• niektóre przepisy ustawy z 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 13 września 2022 r., poz. 1933)

• niektóre przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 29 września 2022 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Więziennej (DzU z 5 października 2022 r., poz. 2052)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 31 października 2022 r. w sprawie ustalania tożsamości osoby legitymowanej przez funkcjonariusza Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (DzU z 17 listopada 2022 r., poz. 2343)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 31 października 2022 r. w sprawie sposobu przechowywania, odtwarzania oraz kopiowania zapisów obrazu i dźwięku przez funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2362)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 listopada 2022 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r. (DzU z 29 listopada 2022 r., poz. 2450)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (DzU z 29 listopada 2022 r., poz. 2453)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 listopada 2022 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej lub osobę udzielającą pomocy Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej, wykorzystywanych podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych (DzU z 1 grudnia 2022 r., poz. 2472)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 listopada 2022 r. w sprawie użyczania funkcjonariuszowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej rzeczy lub dokumentów (DzU z 7 grudnia 2022 r., poz. 2520)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi (DzU z 7 grudnia 2022 r., poz. 2526)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 listopada 2022 r. w sprawie dokumentowania niektórych czynności funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (DzU z 12 grudnia 2022 r., poz, 2577)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2590)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 5 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej informacji o osobie przez organy uprawnione (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2595)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2599)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 8 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2601)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2602)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 grudnia 2022 r. w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2603)

• rozporządzenie ministra cyfryzacji z 7 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2604)

• niektóre przepisy ustawy z 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 13 września 2022 r., poz. 1933)

• niektóre przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 29 września 2022 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Więziennej (DzU z 5 października 2022 r., poz. 2052)

Pozostało 90% artykułu
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości