Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021–2027 

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021–2027 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2022 r. nr rej. 322/2022 o nadaniu odznaczenia 

953 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr rej. 318/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr rej. 317/2022 o nadaniu orderu 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr rej. 316/2022 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 313/2022 o nadaniu odznaczenia