Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (poz. 509)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. nr 1130.12.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (poz. 506)