Prezydent podpisał ustawy:

- z 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

- z 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.