Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 4 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (poz.20)

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego

z dnia 21 grudnia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (poz.21)

Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów

z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (poz.22)

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 stycznia 2013 r. w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego (poz.23)

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków za niezgodny z zasadą pomocniczości (poz.24)