Prezydent nie może wkraczać w kompetencje rady miasta

Jeżeli organ wykonawczy uzyskał od organu stanowiącego prawo do określenia jedynie stawki opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, to nie mógł wydać zarządzenia określającego okres, za jaki ma ona być pobierana. WSA wydał wyrok ws. wkraczania prezydenta w kompetencje rady miasta.

Publikacja: 06.03.2024 02:00

Prezydent nie może wkraczać w kompetencje rady miasta

Foto: Adobe Stock

Prezydent miasta Tarnobrzega na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały rady miasta wydał zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty wjazdowej na tereny nad jeziorem będące obiektami użyteczności publicznej miasta.

Zarządzenie zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wojewoda, domagając się stwierdzenia jego nieważności w całości jako niezgodnego z ustawą z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz z uchwałą rady miasta w sprawie upoważnienia prezydenta miasta do ustalenia stawek opłaty wjazdowej nad jezioro. Wojewoda zwrócił uwagę, że prezydent miasta został upoważniony wyłącznie do określenia stawek opłaty wjazdowej. Prezydent wyszedł poza granice udzielonego mu i dozwolonego prawnie upoważnienia, regulując także okres, w jakim opłata jest pobierana – od 1 maja do 30 września. W odpowiedzi na skargę prezydent miasta stwierdził, że właściwość organu samorządu gminnego uprawnionego do ustalenia okresu pobierania opłat nie jest w świetle ustawy o gospodarce komunalnej jednoznacznie określona, dlatego uznano, że jest to domena organu wykonawczego.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a