Działania przy niezwłocznym usunięciu odpadów

Jeśli władający nieruchomością nie może lub nie chce wskazać wytwórcy odpadów lub składującego odpady, wtedy on ponosi odpowiedzialność administracyjną. Wydanie rozstrzygnięcia w trybie art. 26 ustawy o odpadach wymaga rozpatrzenia dowodów.

Publikacja: 23.08.2023 10:00

Działania przy niezwłocznym usunięciu odpadów

Foto: AdobeStock

Nie ulega wątpliwości, że zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a także dla środowiska mogą stanowić określone odpady. Dlatego tak ważne jest działanie w celu ich usunięcia, a przede wszystkim brak zwłoki w tym działaniu.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku nieusunięcia odpadów wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami (art. 26 ust. 1–2 u.o.).

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt