W Sejmie 15 września br. po raz trzeci odczytano projekt ustawy zmieniającej postępowanie wywłaszczeniowe.

Po uchwaleniu ustawy, trafiła ona do Senatu, który 6 października br. ustawę odrzucił. Ustawa może wciąż zostać przyjęta i trafić do podpisu prezydenta, o ile Sejm odrzuci uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sprawa nie została do tej pory jeszcze rozstrzygnięta.