Biznes przyjazny środowisku, społecznie odpowiedzialny, zrównoważony rozwój, produkty z materiałów biodegradowalnych, recykling, upcykling rozumiany jako przetwarzanie odpadów w przedmioty o wyższej wartości - to niektóre pojęcia determinujące rzeczywistość rynkową. To ona zaś wprost wpływa na trendy w rodzaju znaków towarowych zgłaszanych przez firmy dla terytorium Unii Europejskiej.

Konsumenci wybierają „eko”