fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

HFPC interweniuje ws. psychiatrii dziecięcej

Adobe Stock
Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Ministra Zdrowia pismo, w którym wyraża zaniepokojenie w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi poruszającymi problem niewłaściwej opieki psychiatrycznej świadczonej małoletnim. Fundacja podjęła również interwencje ws. trzech zdarzeń, do których doszło w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

W ostatnich dniach, w wielu artykułach prasowych opisywano warunki leczenia psychiatrycznego w Polsce, które nie są adekwatne do potrzeb osób małoletnich. Pośród sygnalizowanych problemów należy przede wszystkim wskazać:

- Brak pieniędzy na wyspecjalizowane oddziały dziecięce;

- Umieszczanie dzieci na oddziałach dla dorosłych;

- Przemoc, w tym przemoc seksualna, dorosłych pacjentów względem małoletnich;

- Duże obłożenie pracą psychiatrów;

- Znaczny odsetek zmagających się z problemami psychicznymi wśród polskich dzieci i młodzieży;

- Zamykanie kolejnych oddziałów psychiatrii dziecięcej.

HFPC od wielu lat zajmuje się prawem do opieki medycznej, w tym sprawami dotyczącymi warunków leczenia. W związku z tym, Fundacja zwróciła się z pismem do Ministra Zdrowia, w którym wskazała przede wszystkim międzynarodowy standard z zakresu ochrony zdrowia małoletnich. W liście zwrócono uwagę na zobowiązania wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dzieci. Ponadto, wskazaliśmy na rekomendacje Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu traktowaniu albo Karaniu.

W piśmie podkreślono, że zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, państwo ma tzw. pozytywny obowiązek - polegający na wprowadzeniu szczególnych środków, które pozwolą zapobiec pogorszeniu zdrowia fizycznego i psychicznego jednostek, za których sytuację jest szczególnie odpowiedzialne. Wskazano również, że państwo ma szczególne obowiązki względem dzieci, które musi uchronić przed złym traktowaniem, także w sytuacji, gdy jest ono stosowane przez osoby prywatne. Poza standardami ustanowionymi przez ETPC, zwrócono też uwagę na zalecenia CPT, który na kanwie monitorowania różnych ośrodków leczenia psychiatrycznego niejednokrotnie wskazywał na potrzebę umieszczania dzieci i dorosłych w osobnych oddziałach.

Fundacja zwróciła również uwagę na standardy wynikające z Konwencji o Prawach Dzieci. W piśmie podkreślono, że niewątpliwie istnieje związek pomiędzy realizacją praw zdrowotnych dziecka, a prawem dziecka do odpowiedniego poziomu życia oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej lub fizycznej. Wskazano również, że Konwencja zobowiązuje do zapewnienia dzieciom dostępu do pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, uwzględniając przy tym potrzeby rozwojowe dzieci oraz zwracając się w szczególności do dzieci dotkniętych trudną sytuacją życiową (sytuacja rodzinna, czy też stygmatyzująca choroba).

Ponadto, Fundacja zwróciła się z pismem do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, z prośba o udzielenie informacji na temat toczących się postępowań w sprawach wszczętych na skutek wydarzeń, do których doszło w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Źródło: HFPC
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA