fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Wyroby medyczne łatwiej dostępne

Adobe Stock
31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Co wprowadza rozporządzenie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, wprowadziliśmy poniższe zmiany.

- Ministerstw Zdrowia rozszerzyło wykaz wyrobów medycznych o:

a) zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej,

b) wyroby medyczne do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) – sensor/elektroda i transmiter/nadajnik.

- Wprowadzono możliwość (w uzasadnionych medycznie przypadkach) skrócenia czasu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych.

- Zwiększono limity ilościowe na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc.

- Rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

Zmiany wejdą w życie 3 marca 2018 r.

Dzięki tym zmianom pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do wyrobów medycznych, co przełoży się na poprawę jakości ich życia.

Dziękujemy wszystkim, którzy na etapie konsultacji publicznych i opiniowania projektu zgłosili swoje spostrzeżenia i uwagi. Część z nich została uwzględniona, pozostałe wymagają dalszych analiz ze względu na ich możliwy wpływ na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy pamiętać, że intencją wykazu jest zabezpieczenie potrzeb wszystkich grup pacjentów w jak największym stopniu, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu.

Uwaga!

CGM-RT ma funkcje terapeutyczne, dlatego prawidłowo zabezpieczy pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Pacjenci w ramach CGM-RT nie otrzymają refundacji na FGM (Flash Glucose Monitoring), systemy te nie są tożsame.

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Źródło: MZ
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA