fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Autostrady powstaną szybciej - wchodzi w życie nowela specustawy drogowej

123RF
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej będzie ważne nawet dziesięć lat.

Prostsze formalności w budowie dróg to już fakt. We wtorek 27 października wchodzi w życie nowela tzw. specustawy drogowej.

- Ma ona zapobiegać ewentualnym opóźnieniom w załatwianiu formalności towarzyszącym takim inwestycjom – tłumaczy Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Nowe przepisy mają zapobiec zwrotom unijnych środków z tytułu opóźnień w budowie autostrad i dróg ekspresowych.

Przedłużenie ważności

Nowe przepisy wydłużają termin na złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) z czterech do sześciu lat. Okres ten będzie można wydłużyć o kolejne cztery lata dla inwestycji, które są prowadzone etapowo. Nie w każdej jednak sytuacji będzie to możliwe, ale wtedy, gdy warunki jej wykonania się nie zmienią. Przepisy zmieniono dlatego, że dotychczasowy czteroletni termin był zbyt krótki dla skomplikowanych projektów inwestycyjnych.

Dłuższa będzie także ważność zezwolenia wodnoprawnego. Do tej pory obowiązywało przez trzy lata. Teraz przez sześć lat. Nowelizacja przewiduje, że pozwolenie wodnoprawne wydane przed jej wejściem w życie wygaśnie w ciągu sześciu lat od dnia, w którym stało się ono ostateczne, jeżeli inwestor nie rozpocznie budowy urządzeń wodnych, o których mówi pozwolenie.

Z nowych przepisów wynika również, że wolno będzie wprowadzić zmiany do ZRID bez konieczności zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do tej pory przy takich zmianach trzeba było modyfikować również decyzję środowiskową, nawet gdy nie było to konieczne. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury warunek ten nadmiernie komplikował załatwianie formalności i przedłużał czas prowadzenia inwestycji.

Komplet w decyzji

Obecnie wojewoda, wydając ZRID na budowę (lub przebudowę) drogi krajowej czy wojewódzkiej, będzie mógł jednocześnie objąć nią także budowę lub przebudowę dróg powiatowych i gminnych, sieci uzbrojenia, urządzeń wodnych oraz zjazdów. Ale jest warunek: budowa lub roboty budowlane muszą być związane z inwestycją główną. Takie same zasady mają obowiązywać przy budowie dróg gminnych i powiatowych. Dotychczas wojewoda wydawał odrębne decyzje dla infrastruktury towarzyszącej budowie drogi krajowej i wojewódzkiej, a odrębne dla inwestycji wychodzącej poza pas drogowy.

Nowelizacja likwiduje również absurdalny zapis dotyczący rozliczenia kosztów budowy inwestycji drogowej.

– W miastach na prawach powiatu tego rodzaju koszty ponosi miasto, i to niezależnie od kategorii drogi, dotyczy to także odszkodowań – tłumaczy Piotr Klimczak, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

Rozliczenie roszczeń

Klimczak dodaje, że do tej pory, gdy grunt komunalny przeznaczano pod drogę krajową, gminie należało się odszkodowanie, ale nie od Skarbu Państwa, lecz od miasta na prawach powiatu. Obciążało więc ono tę samą jednostkę, która sama sobie płaciła, przy czym w niektórych przypadkach trzeba jeszcze było odprowadzić VAT. Nowela pozwala wyeliminować te sytuacje.

Kolejna zmiana dotyczy wycinki drzew w lasach.

– Do tej pory Lasy Państwowe nie dość, że zabierały wycięte drzewa, to jeszcze otrzymywały odszkodowanie. Teraz pieniędzy już nie dostaną – tłumaczy dyrektor Klimczak.

Nowelizacja reguluje też, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na inwestycję drogową stała się ostateczna.

Nowe przepisy mówią, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA