fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Prościej o dowód osobisty

Dowód osobisty
Dowód osobisty
AdobeStock
Zameldowanie się lub uzyskanie podstawowego dokumentu tożsamości nie będzie wymagało biegania po urzędach.

Łatwiej i szybciej będzie można uzyskać numer PESEL, meldunek stały lub czasowy albo dowód osobisty. Uproszczenie procedur administracyjnych przewiduje projekt, który właśnie wpłynął do Sejmu. Chodzi o nowelizację prawa o aktach stanu cywilnego. Jej autorem jest Senat.

Nowe przepisy przewidują, że urzędnicy otrzymają bezpośredni dostęp do rejestru stanu cywilnego. Obejmie on dane przewidziane dla odpisu skróconego aktu urodzenia. Dzięki temu urzędnik będzie miał możliwość bezpośrednio zweryfikować dane zawarte we wniosku o nadanie np. numeru PESEL.

Obecnie osoba, która chce załatwić tego rodzaju formalności, musi się najpierw udać do urzędu stanu cywilnego, by uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, a następnie zwrócić się do ewidencji ludności, biura dowodów osobistych w celu załatwienia swojej sprawy. Dotyczy to m.in. obywateli polskich, którzy urodzili się poza granicami kraju i nie mają nadanego numeru PESEL, a chcą się zameldować lub otrzymać dowód osobisty. W ich wypadku wystąpienie o nadanie numeru PESEL możliwe jest po uprzednim uzyskaniu odpisu aktu urodzenia z urzędu stanu cywilnego, który następnie przedkłada się w gminie.

Często też urząd stanu cywilnego znajduje się w innym miejscu niż wydział odpowiedzialny za dowody osobiste i meldunki, co powoduje, że załatwienie jednej sprawy wymaga dwóch wizyt.

Zdaniem autorów projektu jest to nikomu niepotrzebne biurokratyczne utrudnienie, z którego można bez żadnych problemów zrezygnować.

Senatorowie uważają, że nowe rozwiązanie znacząco zwiększy wydajność administracji publicznej. Skróci się bowiem czas załatwienia sprawy, a tym samym czas wizyty obywatela w urzędzie. Zmniejszy także koszty funkcjonowania administracji. Co również istotne, dane osobowe staną się precyzyjniejsze poprzez wyeliminowanie możliwości pomyłki przy ręcznym przepisywaniu tych danych.

Senatorowie proponują, by nowe uregulowania weszły w życie dopiero 1 stycznia 2022 r. Wynika to z konieczności zaimplementowania zmienianych funkcjonalności, które umożliwią wgląd do danych oraz ich pobieranie w systemie rejestrów państwowych obsługujących bazy stanu cywilnego, PESEL oraz dowodów osobistych. A to wymaga odpowiednio dużo czasu.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA