fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Skarga kasacyjna RPO ws. zwrot kosztów reprezentacji prawnej poniżej minimalnej stawki

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Adam Bodnar złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Domaga się prawidłowego rozliczenia kosztów reprezentacji prawnej. Powód: sądy zasądziły zwrot kosztów zastępstwa poniżej minimalnej stawki.

Waldemar S., poszkodowany w wypadku drogowym, występował przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Jego interesy reprezentował profesjonalny pełnomocnik – adwokat, na którego rzecz po zakończeniu sprawy sąd zasądził 588 zł. Szkopuł w tym, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat za czynności adwokackie minimalna taksa w przypadku pełnomocnika występującego w postępowaniu zwyczajnym to 840 zł. Jeśli zaś proces trwa dłużej niż dzień, stawka ulega podwyższeniu o 20 proc. za każdy następny dzień.

W przypadku sprawy pana Waldemara odbyły się aż trzy rozprawy. Mimo to sąd uznał, że wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem w sprawie taks byłoby zbyt wygórowane. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że zasądzając 588 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa, kierował się nie tylko przepisami prawa i wynikającymi z nich stawkami, ale „w głównej mierze nakładem pracy pełnomocnika, jego aktywnym uczestnictwem w postępowaniu oraz merytoryczną treścią składanych pism".

Argumentacja ta przekonała również sąd okręgowy. Nie zgodził się z nią jednak rzecznik praw obywatelskich.

Sąd okręgowy nie wyjaśnił w uzasadnieniu wyroku, dlaczego zaaprobował orzeczenie sądu pierwszej instancji. Jest to tym bardziej istotne, że sąd rejonowy nie wskazał poszczególnych sum składających się na koszty zasądzone oskarżycielowi posiłkowemu i nie uzasadnił, jakie okoliczności stały się podstawą zasądzenia na rzecz oskarżyciela posiłkowego tytułem zwrotu zastępstwa prawnego jedynie kwoty 588 zł – czytamy w skardze kasacyjnej rzecznika praw obywatelskich.

Czytaj także:

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA