fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Rzecznik interweniuje ws. pozwów zbiorowych

123RF
Instytucja pozwu zbiorowego, wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, nie spełniła nadziei i oczekiwań konsumentów - uważa rzecznik praw obywatelskich.

Celem postępowania grupowego miało być umożliwienie dochodzenia roszczeń przez wiele zainteresowanych osób w jednym postępowaniu cywilnym.

W założeniu postępowanie grupowe miało ułatwić dostęp do sądu, zwłaszcza przy dochodzeniu małych kwotowo roszczeń od jednego sprawcy szkody, a w konsekwencji zwiększyć skuteczność ochrony sądowej.

Jednak jak wynika z danych przytoczonych przez rzecznika w wystąpieniu do ministra rozwoju, w latach 2010-2015 złożono około 170 pozwów grupowych. Wiele spraw pozostaje w toku, część z nich toczy się co najmniej kilka lat. Przeważająca większość spraw rozpatrzonych została zakończona bez poddania merytorycznej ocenie sądu zasadności powództwa, z powodu zwrócenia lub odrzucenia pozwu.

Podstawową przyczyną ograniczenia dostępu do postępowań grupowych są - w ocenie skarżących - zbyt sformalizowane i rygorystyczne przesłanki dopuszczalności pozwu grupowego, co wpływa na długotrwałość tego rodzaju postępowań.

- Ponadto z informacji medialnych wynika, że żadna ze spraw przeciwko dużym instytucjom finansowym, np. bankom, nie doczekała się pozytywnego rozstrzygnięcia dla wnoszących pozwy zbiorowe - podkreśla rzecznik.

W związku z powyższym RPO zwrócił się do resortu o poinformowanie, czy w ocenie ministra rozwoju potrzebne są zmiany w omawianym zakresie.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA