fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

Warszawskie biuro kancelarii Gide doradza Rafałowi Sonikowi

fot. mat.pras.
Warszawskie biuro kancelarii Gide reprezentuje Rafała Sonika, polskiego zawodnika w klasie quadów (ATV), wielokrotnego zdobywcę Pucharu Świata (w tym w 2019 r.) oraz zwycięzcę Rajdu Dakar w 2015 r., w postępowaniu arbitrażowym przed organami arbitrażowymi Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM) dotyczącym wyników Rajdu Oilibya, który miał miejsce w 2017 r.

Rafał Sonik był uczestnikiem Rajdu Oilibya 2017 (Rajd Maroka), który odbył się w dniach 4-10 października 2017 roku. Podczas etapów 3B i 5A, Sonik napotkał poważne problemy nawigacyjne na skutek błędów w dostarczonym roadbooku. Rafał Sonik wystąpił do Międzynarodowego Jury FIM z żądaniem przywrócenia czasu utraconego na skutek błędnych wskazań w roadbooku. Jego protesty zostały jednak odrzucone. W wyniku skarg wniesionych do Międzynarodowego Sądu Dyscyplinarnego (CDI) FIM, CDI wydał w dniu 29 grudnia 2018 r. rozstrzygnięcie, na mocy którego, jakkolwiek przychylił się do stanowiska Rafała Sonika co do istoty sprawy, oddalił jednak skargi twierdząc, że przywrócenie utraconego czasu byłoby niesprawiedliwe wobec innych zawodników, którzy nie zgłosili sprzeciwu wobec własnych wyników. Rafał Sonik nie podzielił stanowiska CDI i wniósł odwołanie do Międzynarodowego Trybunału Apelacyjnego (TIA) FIM w Mies (Szwajcaria). Po wysłuchaniu wnoszącego odwołanie i jego pełnomocnika w kwietniu 2019 r. TIA wydał w dniu 31 października 2019 r. decyzję uwzględniającą w całości odwołanie wniesione w imieniu Rafała Sonika. TIA podzielił wszystkie argumenty przedstawione na poparcie twierdzeń Rafała Sonika, w szczególności w odniesieniu do błędów w roadbooku, jak również, że nie sposób rozpatrywać, w ramach postępowania wszczętego przez jednego z zawodników, wpływu rozstrzygnięcia na rezultaty innych zawodników, którzy zdecydowali się nie kwestionować swoich wyników (przy braku zbiorowych procedur odwoławczych przewidzianych w odpowiednich regulacjach). TIA uznał, że Rafał Sonik prawidłowo wykazał ilość utraconego czasu i nakazał korektę jego wyniku, na skutek czego Rafał Sonik został ogłoszony zwycięzcą Rajdu Oilibya 2017 (startując w międzyczasie w obu kolejnych edycjach tego rajdu, w 2018 i 2019 r.), utrzymując drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata 2017.

Zespołem kancelarii Gide zajmującym się doradztwem na rzecz Rafała Sonika w ramach postępowania arbitrażowego kierował Krzysztof Ciepliński, counsel. Krzysztof doradza na bieżąco Rafałowi Sonikowi od 2012 r. w zakresie prawnych aspektów zawodów sportowych oraz reprezentując go dotychczas przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi wszystkich instancji, w tym w ramach skutecznego zaskarżenia przed Sądem Arbitrażowym do spraw Sportu w Lozannie (CAS) w 2013 r. decyzji wykluczającej Rafała Sonika z oficjalnej klasyfikacji Rajdu Dakar 2012 z powodu rzekomego naruszenia przepisów technicznych. CAS unieważnił dyskwalifikację Rafała Sonika, nakazując sklasyfikowanie go na czwartym miejscu.

Źródło: informacja prasowa
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA