fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Łódzka uchwała o wyrokach nieważna

Fotorzepa, Marta Bogacz
Wojewoda unieważnił uchwałę, w której radni zapowiedzieli stosowanie się do niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Wojewoda łódzki stwierdził 19 maja nieważność uchwały ze względu na brak podstawy prawnej do jej przyjęcia. Przywołany w uchwale § 17 regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi stanowi, że w sprawach, w których rada nie realizuje swoich uprawnień stanowiących i kontrolnych, może zajmować stanowisko.

Wojewoda zwrócił uwagę, że stanowisko to nie rodzi skutków pranych. Wspomniany przepis w żadnym wypadku nie może stanowić wystarczającej podstawy prawnej uchwały, w której radni rozstrzygają sprawę stosowania się bądź niestosowania władz samorządu do przepisów obowiązującego prawa.

Zdaniem wojewody żaden przepis nie upoważnia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do kwestionowania działań podejmowanych przez niezależne od rady instytucje – w tym przypadku przez Radę Ministrów.

– To przykład uzurpowania sobie prawa do wykonywania kompetencji zastrzeżonych dla władzy sądowniczej lub ustawodawczej – podsumował wojewoda.

sygnatura akt: PNK-I.4131.267.2016

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA