Urzędnicy

Nowa instytucja odpowiedzialna za ochronę środowiska

Fotorzepa, Marian Zubrzycki MZub Marian Zubrzycki
Generalny dyrektor ochrony środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska stworzą jedną instytucję. Przy okazji będą roszady kadrowe.

Rada Ministrów chce zreformować instytucje zajmujące się ochroną środowiska i przyrody.

We wtorek przyjęła projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Chodzi o generalnego dyrektora ochrony środowiska (GDOŚ) oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (RDOŚ).

GDOŚ wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest państwową jednostką budżetową. Z kolei RDOŚ działa przy pomocy regionalnych dyrekcji. Każda z tych instytucji, a jest ich 16, jest również państwową jednostką budżetową. Oznacza to, że funkcjonuje w sumie 17 państwowych jednostek budżetowych zajmujących się problemami środowiska.

Zdaniem rządu wymusza to zatrudnienie w każdej jednostce pracowników administracji, kadr oraz działu finansowego.

Obecnie w GDOŚ i regionalnych dyrekcjach w administracji pracuje 209 pracowników, co stanowi 16 proc. ogółu zatrudnionych. W sumie bowiem w GDOŚ oraz regionalnych dyrekcjach pracuje 1260 osób.

Rząd uważa, że generuje to dodatkowe koszty funkcjonowania tych jednostek.

Z tego m.in. powodu proponuje uproszczenie struktur organizacyjnych obsługujących GDOŚ i RDOŚ.

Rada Ministrów podkreśla jednocześnie w projekcie, że nie chce ich likwidować, tylko przekształcić w nową instytucję w celu usprawnienia ich funkcjonowania.

Do ich obsługi zostanie powołana jedna instytucja o charakterze jednostki budżetowej. Będzie to Dyrekcja Ochrony Środowiska (DOŚ). Pokieruje nią generalny dyrektor ochrony środowiska. W jej skład wejdą centrala i oddziały regionalne. Dzięki temu ma się zmniejszyć koszt obsługi finansowej i kadrowej.

W centrali zostaną skonsolidowane: kadry, finanse i administracja, zarządzanie majątkiem, inwestycje, remonty itp.

Statut nowej jednostki określi minister w formie rozporządzenia. W takiej samej formie ustali też terytorialny zasięg RDOŚ oraz liczbę ich siedzib.

Dzięki temu zdaniem rządu instytucje zajmujące się ochroną środowiska będą działać lepiej.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL