fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia i odszkodowania

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potrzebna cały rok

Fotolia.com
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest pomocna nie tylko w okresie wakacji. Dzięki niej ubezpieczony może korzystać z podstawowej, bezpłatnej opieki zdrowotnej podczas pobytu w kraju państwa członkowskiego UE/EFTA niezależnie od pory roku.

Osoby uprawnione w Polsce do bezpłatnej publicznej opieki medycznej oraz zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wystąpić o wydanie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach UE/EFTA na zasadach, na jakich są przyjmowani obywatele bądź ubezpieczeni danego kraju.

Ogólnie przyjęło się, że o EKUZ powinny się starać osoby wyjeżdżające na urlop zagraniczny. Tymczasem jest to dokument, który może się okazać pomocny w przypadku oddelegowania do pracy za granicą, przebywania tam w ramach pobytu czasowego lub w razie zarejestrowania zagranicą jako osoba bezrobotna.

Kilka możliwości

Czasy kilkugodzinnych kolejek po wydanie karty EKUZ już dawno mamy za sobą. Obecnie wniosek o jej wydanie można złożyć na kilka sposobów:

- wysłać mailem podpisany scan do wojewódzkiego oddziału NFZ,

- wysłać pocztą lub faxem do delegatury NFZ,

- wysłać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP,

- złożyć osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ.

Wybierając wariant osobistej wizyty w NFZ, kartę można otrzymać od ręki. W innym przypadku proces jej wydania może potrwać kilka dni.

Aby uniknąć ewentualnych wyjaśnień oraz długiego okresu oczekiwania, warto sprawdzić, jaki wniosek należy wypełnić i dopilnować jego podpisania przez wnioskodawcę. Wnioski różnią się bowiem w zależności od tego, czy chodzi o wyjazd turystyczny, w celach naukowych lub szkolnych, czy też wyjazd związany z wykonywaniem obowiązków służbowych poza granicami kraju.

Miejsce odbioru

Kartę EKUZ można odebrać na poczcie lub w oddziale wskazanym przy wypełnianiu wniosku >patrz tabela. Jeżeli wnioskodawca chce, żeby kartę odebrała za niego inna, upoważniona osoba, powinien wypełnić dodatkowy wniosek, dostępny na stronie i w oddziałach NFZ.

Czasami sam wniosek o wydanie karty EKUZ nie wystarcza. W przypadku ucznia, studenta lub uczestnika studiów doktoranckich zgłoszonego do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18. roku życia, do wniosku należy dołączyć dowód, na podstawie którego urzędnik stwierdzi, że wnioskodawca kontynuuje naukę (legitymację/ zaświadczenie lub inny dokument). Ponadto NFZ może poprosić od dodatkowe dokumenty poświadczające ubezpieczenie w każdym przypadku, gdy nie jest w stanie go zweryfikować.

Status a ważność karty

Okres ważności EKUZ zależy od tego, kto o nią wnioskuje i w jakim celu. Liczy się go od daty wydania dokumentu. NFZ może wydać kartę na okres od 2 miesięcy do 5 lat w zależności od wnioskującego >patrz tabela.

Problemy warto wyjaśnić od razu

Mimo że karta EKUZ jest powszechnie obowiązującym dokumentem w krajach państw członkowskich UE/EFTA, to może się zdarzyć, że zagraniczni usługodawcy zakwestionują jej ważność z uwagi na fakt, że może się nieznacznie różnić od ich rodzimej karty. W takim przypadku warto się skontaktować z najbliższą kasą chorych lub inną instytucją w danym kraju w celu wyjaśnienia pomyłki. Wydana karta EKUZ – jeżeli okres ważności nie wygasł – nie powinna zostać odrzucona przez zagraniczny system zdrowotny.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA