fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Mieszkanie dla dziecka: spłacanie rat przez rodziców nie jest darowizną

Adobe Stock
Dziecko nie zapłaci podatku od tego, że rodzice spłacają zaciągniętą wspólnie pożyczkę na zakup jego mieszkania. Uiszczanie rat przez współkredytobiorców nie jest darowizną.

Jeśli rodzice chcą spłacać kredyt dziecka, lepiej, aby do niego przystąpili. Dziecko nie podlega wówczas podatkowi od spadków i darowizn. Wynika tak z najnowszej interpretacji skarbówki.

Z pytaniem zwróciła się podatniczka, która jest właścicielką mieszkania zakupionego na kredyt. Zaciągnęły go trzy osoby: podatniczka i jej rodzice. Wszyscy są solidarnie zobowiązani do spłaty. Obecnie raty są regulowane przez rodziców wnioskodawczyni z ich konta. Kobieta zapytała, czy comiesięczne raty kredytu powinna zgłosić do urzędu skarbowego jako darowiznę.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że nie. Przypomniał, że zgodnie z art. 888 § 1 kodeksu cywilnego poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Treść tego świadczenia określa umowa darowizny. Z kolei art. 366 § 1 k.c. definiuje odpowiedzialność solidarną dłużników. Stanowi, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Natomiast zgodnie z § 2 tego przepisu aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Dłużnik solidarny spłaca zatem własny dług, a nie cudzy.

– Spłata przez rodziców (dłużników solidarnych) całości lub części rat kredytu nie możne być postrzegana w kategorii darowizny – stwierdził dyrektor KIS.

Oznacza to, że po stronie wnioskodawczyni nie powstaje obowiązek podatkowy określony w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Tym samym na wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek składania zgłoszenia SD-Z2, które służy do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych.

Co w sytuacji, gdy to ktoś z rodziny zapłacił za mieszkanie? Wówczas też można uniknąć podatku, ale trzeba o darowiźnie poinformować fiskusa. Dyrektor KIS wyjaśnił to w innej interpretacji (nr 0111-KDIB2-2.4015. 82.2018.2.MZA). Sprawa dotyczyła podatniczki, która jest właścicielką mieszkania, jednak kredyt na jego zakup spłaca wyłącznie jej córka. Matka nie jest współkredytobiorcą.

Kobieta wystąpiła o interpretację, ponieważ miała wątpliwości, jak skutecznie poinformować fiskusa o darowiźnie, by uniknąć podatku. Zgodnie z interpretacją, choć córka będzie spłacać kredyt przez kilkanaście lat, darowiznę dla rodziców przekazała jednorazowo, w chwili zakupu mieszkania. A to oznacza, że matka nie ma obowiązku składania zgłoszenia SD-Z2 z tytułu comiesięcznej spłaty rat przez córkę. Wystarczy, że złoży SD-Z2 jednorazowo w ciągu pół roku od otrzymania darowizny. W tym przypadku termin ten liczy się od daty, w której córka zapłaciła za zakup nieruchomości.

– Spłata rat kredytu przez córkę w ogóle nie powoduje powstania po stronie wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Tym samym z tytułu comiesięcznej spłaty na wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek składania zgłoszenia SD-Z2.

numer interpretacji: 0111-KDIB4. 4015. 138.2018.1.LB

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA