fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Służby mundurowe

Piekielnie drogie czartery VIP-ów

Prezydent Andrzej Duda wchodzi na pokład czarterowanego samolotu
Fotorzepa, Marek Kozubal
Z powodu zaniedbań poprzedniego szefa MON Antoniego Macierewicza wzrosły wydatki na czartery samolotów LOT wykorzystywanych przez VIP-ów – wynika z kontroli NIK.

Okazuje się też, że urzędy w większym stopniu niż wynika to z umów zrzucają koszty czarterów na resort obrony narodowej.

W trakcie kontroli przeprowadzonej przez Najwyższa Izbę Kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., w części Obrona Narodowa inspektorzy sprawdzili m.in. stan umów zawartych w ostatnich latach na czarter samolotów typu Embraer od PLL LOT w celu przewozu urzędników MON, a także Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu oraz Rady Ministrów.

Zgodnie z obowiązującym prawem są one podpisywane w oparciu o decyzje szefa MON z 14 maja 2013 r. „w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie zamówienia na usługę czarteru samolotów dla najważniejszych osób w państwie". Z ustalonych na ten cel wydatków z budżetu MON na lata 2014–2017 w kwocie ok. 320 mln zł, kancelarie te były zobowiązane do zrefinansowania 25 proc. tej kwoty czyli tzw. opłaty zmiennej (ok. 80 mln zł) – wynika z kontroli NIK.

Usługi przewozu były realizowane przez dwa samoloty. Ich wykorzystanie wynikało z umów zawartych przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia z PLL LOT S.A. zawartych: 21 grudnia 2013 r. umowę czarteru na lata 2014–2017, 29 grudnia 2017 r. umowę czarteru na 2018 r. oraz 28 grudnia 2018 r. umowę czarteru na lata 2019–2020.

Obsługę finansową zawartych umów prowadziła 1. Baza Lotnictwa Transportowego.

NIK ustalił, że wartość (netto) czarteru na 2018 r. wynosiła 85,9 mln zł i była wyższa o 240,4 proc. od średniorocznej wartości netto czarteru w latach 2014–2017 (wynoszącej 35,7 mln zł – gdy łącznie wartość czarteru w latach 2014–2017 wyniosła 142,8 mln zł).

Szef Inspektoratu Uzbrojenia wyjaśnił NIK, że z uwagi na późne, w dniu 16.11.2017 r. podjęcie przez Ministra Obrony Narodowej decyzji o konieczności zawarcia kolejnej umowy na czarter samolotów dla najważniejszych osób w państwie (...) wykonawca – PLL LOT S.A. zaplanował skierowanie wydzielonych dotąd dwóch samolotów Embraer do komercyjnej siatki połączeń w 2018 roku. „Potrzeba ponownego zabezpieczenia transportu dla VIP spowodowała konieczność wyłączenia przez Wykonawcę tych dwóch samolotów z siatki połączeń, a w to miejsce „pozyskania" dwóch dodatkowych samolotów z rynku. Z uwagi na terminy, PLL LOT S.A. wyleasingował (...) dwa samoloty (...). PLL LOT S.A. (...) wskazał, iż ponosi znacząco zwiększone koszty (...) leasingu, co było konieczne ze względu na zobowiązanie do pilnego zapewnienia w 2018 r. dostępności dwóch samolotów w ramach czarteru dla VIP" – wynika z kontroli NIK. Przypomnijmy, że wtedy na czele MON stał Antoni Macierewicz.

Jak wynika z kontroli NIK „zbyt późne podjęcie decyzji o konieczności zawarcia z PLL LOT S.A. umowy czarteru na 2018 r., skutkowało dodatkowymi kosztami obciążającymi budżet resortu obrony narodowej". Najwyższa Izba Kontroli oszacowała, że z budżetu MON poniesiono dodatkowe koszty na czarter samolotów w 2018 r. w kwocie ok. 50,1 mln zł i oceniła poniesienie dodatkowych kosztów z tego tytułu jako „nieuzasadniony wydatek".

Wartość finansowa umów w kwotach netto (a po doliczeniu należnego podatku VAT – 8 proc. w kwotach brutto), przedstawiała się następująco: umowa na lata 2014–2017, wartość netto ogółem – 142,8 mln zł, a brutto – 154,2 mln zł; umowa na 2018 r. wartość netto ogółem – 85,9 mln zł, a brutto – 92,7 mln zł; umowa na lata 2019–2020, wartość netto ogółem – 157,6 mln zł, a brutto – 170,2 mln zł. Ogólna wartość brutto wymienionych umów wynosiła – 417,3 mln zł.

Z kwoty tej kancelarie zobowiązane były do zrekompensowania, uprzednio poniesionych wydatków przez MON na pokrycie kosztów opłaty zmiennej w kwocie 49,8 mln zł, natomiast pozostała kwota 367,5 mln zł - stanowiąca opłatę stałą nie podlegała rekompensacie przez kancelarie, lecz miała być poniesiona z wydatków obronnych.

Kontrola NIK wykazała, że wydatki poniesione przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego na wykonanie finansowe dwóch umów (na lata 2014–2017 oraz 2018 r.) wyniosły ogółem – 242,4 mln zł brutto, z tego opłata stała – 203,7 mln zł, (84,1 proc. ogólnej wartości brutto umów) i opłata zmienna – 38,6 mln zł czyli 15,9 proc. To oznacza, że zawyżyły wykonanie wydatków obronnych w latach 2014–2018.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA