fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

55 zarzutów dyscyplinarnych dla sędziego Krystiana Markiewicza

Krystian Markiewicz
Rzeczpospolita, Piotr Guzik
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowania dyscyplinarne przeciwko Krystianowi Markiewiczowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Katowicach.

Zgodnie z komunikatem Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędziemu Krystianowi Markiewiczowi przedstawiono 55 zarzutów przewinień dyscyplinarnych.

Miały one polegać na tym, że 29 maja 2019 r. jako Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia", w upublicznionych pismach, skierowanych personalnie do prezesów i sędziów sądów dyscyplinarnych, przedstawił manifest polityczny, w którym kwestionując niezależność i legalność działania konstytucyjnego organu państwa – Krajowej Rady Sądownictwa – oraz podważając konstytucyjność i apolityczność Izby Dyscyplinarnej SN, podżegał każdego z nich do popełnienia deliktu dyscyplinarnego polegającego na nierespektowaniu porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej poprzez powstrzymanie się od orzekania oraz zaniechanie przedstawiania odwołań stron i akt spraw dyscyplinarnych Izbie Dyscyplinarnej SN, a w dalszej kolejności do zawieszania postępowań dyscyplinarnych „do czasu wyjaśnienia przez TSUE statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej", przez co m. in. naruszył zasadę apolityczności sędziów.

W komunikacie poinformowano, że Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik rozważy złożenie wniosku do sądu dyscyplinarnego o zawieszenie sędziego Markiewicza w czynnościach służbowych z obniżeniem wysokości jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia.

To kolejne w ostatnim czasie zarzuty dyscyplinarne dla szefa "Iustitii". W listopadzie Markiewicz znalazł się wśród pięciu sędziów ściganych za odmowę stawienia się przed rzecznikiem dyscyplinarnym.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA