fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Asesorzy w sądach i ich problem z dostępem do systemu awansowego

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Po trzech latach pracy asesor w sądzie może starać się o posadę sędziego rejonowego. Ale przez wiele miesięcy nie miał na to szansy, bo system do nominacji go nie widział. Przed tygodniem wreszcie to się zmieniło.

O prawa kilkuset asesorów, którzy znaleźli się na rozdrożu, upomniała się niedawno poseł Barbara Dolniak, która złożyła w tej sprawie interpelację w Sejmie. Przypomniała MS, że zgodnie z art. 106xa § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych przed upływem 36 miesięcy pełnienia obowiązków sędziego asesor sądowy może złożyć prezesowi właściwego sądu okręgowego wniosek o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Z kolei wedle art. 57 § 6 u.s.p. zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w systemie teleinformatycznym kartę zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, opatruje ją podpisem elektronicznym nadanym przez ten system, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wnosi za pośrednictwem systemu do prezesa właściwego sądu.

Czytaj także:

Z powyższego wynika, że dla skutecznego złożenia wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego przez asesora sądowego konieczne jest zapewnienie dostępu w specjalnym systemie teleinformatycznym.

Jeszcze do niedawna MS w ramach prowadzonego teleinformatycznego portalu nie zapewniało jednak możliwości skutecznego złożenia wniosku o powyższej treści, a na kierowane w tym przedmiocie od kilku miesięcy pytania odpowiadało, że trwają prace w tym przedmiocie.

– W związku z tym, że pierwsze mianowania na stanowiska asesorów, do których zastosowanie znajduje wyżej cytowany przepis, miały miejsce w 2017 r., niezłożenie wniosku w wymaganym terminie prowadzi do wygaśnięcia stosunku służbowego asesora sądowego.

Problem został zażegnany w ostatniej chwili (procedura nominacyjna trwa kilka miesięcy).

– System ruszył dopiero jakieś dwa tygodnie temu – mówi „Rzeczpospolitej" Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. I przypomina, że za jego uruchomienie odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.

– To dla nas bardzo ważna sprawa – mówi „Rzeczpospolitej" Marek Antas, asesor w Sądzie Rejonowym w Przemyślu.

– Asesor sądowy, który w ciągu trzech lat od rozpoczęcia pełnienia obowiązków sędziego nie złoży wniosku o przekształcenie w etat sędziego sądu rejonowego, traci prawo ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego oraz zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości – wyjaśnia „Rzeczpospolitej".

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA