Sędziowie i sądy

Komisja Europejska uruchomiła procedurę wobec Polski w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Fotolia.com
Komisja Europejska wszczęła w poniedziałek postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym.

- Ze względu na brak postępów w drodze dialogu na rzecz praworządności oraz zbliżające się wdrożenie nowego systemu emerytalnego dla sędziów Sądu Najwyższego Komisja postanowiła w trybie pilnym wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Władze polskie mają miesiąc, aby odpowiedzieć na wezwanie Komisji do usunięcia uchybienia. Jednocześnie Komisja jest gotowa kontynuować z Polską dialog w sprawie praworządności, który pozostaje dla Komisji preferowanym sposobem na rozwiązanie systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce - czytamy w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej.

Dalej w komunikacie wskazano, iż 3 lipca 27 sędziom Sądu Najwyższego spośród 72 – czyli więcej niż co trzeciemu – grozi przymusowe przejście w stan spoczynku ze względu na fakt, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat. Przepis ten ma również zastosowanie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którego sześcioletnia kadencja zostałaby przedwcześnie zakończona. Zgodnie z ustawą obecni sędziowie mogą zadeklarować Prezydentowi RP chęć dalszego zajmowania stanowiska. Prezydent może dwukrotnie przedłużyć mandat sędziego każdorazowo na okres trzech lat. - Brak jest kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu; nie ma też możliwości przeprowadzenia kontroli sądowej takiej decyzji - wskazuje KE.

Komisja uważa, że środki te naruszają zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Finałem procedury może być skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli ten podzieliłby stanowisko Komisji, Polska musiałaby sporne przepisy zmienić.

Komisji Europejskiej chodzi o prawo dotyczące wieku emerytalnego sędziów. Jej zdaniem jest ono niezgodne z konstytucją, przynajmniej jeśli chodzi o I prezes. Komisja uważa też, że SN to ostatni bastion niezależnego sądownictwa w Polsce. A ponieważ polscy sędziowie są sędziami unijnymi, to UE ma prawo ingerować, jeśli jest zagrożona ich niezawisłość.

Czytaj także:

Polska nie chce ustąpić przed Brukselą ws. praworządności

Przyśpieszenie wokół Sądu Najwyższego

Usunięci 4 lipca

 

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL