fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Skutki nie ustalenia właściwości sądów jednoznacznymi kryteriami

Fotolia.com
Właściwość sądów nie została ustalona jednoznacznymi kryteriami, a to spowoduje bałagan.

Krajowa Rada Sądownictwa popiera proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrzenie kar dla firm, które np. zanieczyszczają środowisko. Surowiej mają też być traktowane wielkie korporacje, jeśli ukrywają istotne usterki swych wyrobów. Rada ma jednak swoje uwagi. Podkreśla niewystarczające unormowanie w projekcie kwestii właściwości sądów.

Zgodnie bowiem z art. 43 projektowanej ustawy w zakresie nią nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego. Takie unormowanie nie jest zdaniem KRS wystarczające i prowadzić będzie do sporów kompetencyjnych, sporów o właściwość między poszczególnymi sądami rejonowymi oraz okręgowymi. Właściwość sądów nie została bowiem ustalona jednoznacznymi kryteriami.

Jest jednak szansa, by to naprawić. Jak to zrobić? Trzeba bezspornie określić właściwości sądów bezpośrednio w przepisach projektowanej ustawy bądź poprzez wskazanie wprost, które sądy są właściwe do rozpoznawania spraw objętych jej materią, bądź poprzez odesłanie do konkretnych przepisów ustawy – Kodeks postępowania karnego.

– Brak takich rozwiązań w przedstawionym Radzie projekcie uniemożliwia ocenę zarówno skali wpływu spraw z tego zakresu do sądów, jak i stwierdzenie, które sądy będą najbardziej obciążone – zauważa Rada.

Najważniejsza ze zmian, jakie wprowadza projekt, przewiduje, że do wytoczenia sprawy nieuczciwej firmie wystarczy prokuratorskie ustalenie, że doszło w niej do popełnienia przestępstwa. Kwestia osobistej odpowiedzialności karnej konkretnej osoby będzie rozstrzygana przez sąd niezależnie od postępowania w sprawie nałożenia kary finansowej na firmę, ale w miarę możliwości w ramach jednego procesu.

W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność firm za takie zdarzenia jak np. śmierć pracownika w wyniku pożaru czy katastrofa ekologiczna jest znikoma lub wręcz żadna.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA