fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym - wiemy o czym jest autopoprawka

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Autopoprawka do ustawy o Sądzie Najwyższym to wycofanie się z wszystkich proponowanych przepisów dających prezydentowi prawo wyboru Pierwszego Prezesa SN i prezesów poszczególnych izb – w sytuacji gdy zgromadzenia ogólne i izbowe nie wyłoniłyby kandydatów.

Znikają też propozycje dające więcej władzy Izbie Dyscyplinarnej SN, która miała orzekać we wszystkich sprawach immunitetów sędziów i prokuratorów – dziś robią to sądy powszechne.

Co zostaje? Przepisy o odwołaniach w procedurze nominacyjnej na stanowiska sędziowskie. Wolno je składać kandydatom na sędziów, którzy nie zyskali aprobaty Krajowej Rady Sądownictwa. Odwołania miałby rozstrzygać jedynie Sąd Najwyższy, a nie – jak obecnie – Naczelny Sąd Administracyjny.

Dodatkowym skutkiem takiej noweli miałoby być umorzenie spraw przed NSA, w których zostały zadane pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (sprawy są już w toku).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA