Sędziowie i sądy

Nowa KRS ma szansę zacząć działać już w lutym

123RF
Do końca tygodnia ukaże się obwieszczenie marszałka Sejmu o uruchomieniu procedury wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa.

W Dzienniku Ustaw z datą 2 stycznia, pod pozycją nr 3 ukazała się nowela ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W większości wejdzie w życie 17 stycznia. Kilka jej przepisów zacznie jednak obowiązywać już 3 stycznia. To przepisy o terminie obwieszczenia w dzienniku urzędowym o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady. W środę w życie wchodzi też przepis, który wygasza mandat obecnych członków KRS. Stanie się to dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od wejścia w życie noweli. Pierwsi, nowi sędziowie-członkowie zostaną wybrani na szczególnych zasadach.

I tak marszałek Sejmu obwieści w Monitorze Polskim o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS w czasie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wejścia w życie tego przepisu (czyli do 6 stycznia). Kandydata na członka z kolei zgłasza się marszałkowi Sejmu w ciągu 21 dni od dnia obwieszczenia.

Nowela ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż dziewięciu kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów – głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 osób, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL