fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sądy i prokuratura

Prokuratura Regionalna w Białymstoku: dzieła sztuki i złoto oraz przestępstwa urzędników

Siedziba białostockiej Prokuratury Regionalnej przy ulicy Włókienniczej 32
materiały prasowe
Prokuratura Regionalna w Białymstoku obejmuje swoją właściwością pięć prokuratur okręgowych: w Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach.

W 2017 r. w okręgu Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zarejestrowano łącznie 64 574 sprawy karne. Największy wpływ spraw w 2017 r. zanotowano w prokuraturach okręgowych w: Białymstoku – 16 400 spraw, i w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie – 21 400 spraw.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. do jednostek okręgu Prokuratury Regionalnej wpłynęło łącznie 24 776 spraw karnych. Najbardziej obciążoną pod względem załatwianych spraw karnych w tym okresie była Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe w Białymstoku.

Obecnie obowiązki służbowe w prokuraturach naszego regionu wykonuje 385 prokuratorów i 21 asesorów.

Oczy przymknięte na wyłudzenia

Spośród spraw prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku do najciekawszych należy sprawa dotycząca zaistniałego w okresie od 2008 r. do 2015 r. w Warszawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w celu osiągnięcia przez inne osoby korzyści majątkowych lub osobistych w związku z zaniechaniami w tworzeniu i zmianach regulacji prawnych, mających przeciwdziałać nieprawidłowościom, w tym wyłudzeniom w podatku od towarów i usług, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego, w tym interesu finansowego państwa (art. 231 § 2 k.k.).

Materiały śledztwa zgromadzono do tej pory w 50 tomach akt głównych i ponad 80 tomach załączników. W sprawie został powołany zespół śledczy, który liczy trzech prokuratorów tutejszej jednostki oraz po dwóch funkcjonariuszy CBA i ABW.

Galeria sztuki

Inną ciekawą sprawą jest śledztwo dotyczące prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem przez osoby reprezentujące Galleri New Form (art. 171 ust. 1 i 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe) oraz doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 300 mln zł klientów Galleri New Form (art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.) oraz prania pieniędzy na ww. kwotę (art. 299 § 1 i 5 k.k.) Postępowanie, zainicjowane zawiadomieniem generalnego inspektora informacji finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego, wszczęto 26 maja 2017 r.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że Galleri New Form oferowała inwestycje w dzieła sztuki. Polegały one na nabyciu prawa własności dzieła sztuki na czas od co najmniej sześciu miesięcy do roku. Podmiot gwarantował zwrot kapitału powiększony o 36 proc. zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu.

W trakcie śledztwa przeprowadzono przeszukania w kilkunastu miejscach Warszawy, Trójmiasta i Białegostoku.

W wyniku czynności ujawniono i zabezpieczono gotówkę w kwocie prawie 4,6 mln zł oraz znaczne ilości złota i srebra w postaci sztabek oraz ponad 10 tys. sztuk monet na łączną kwotę około 2,5 mln zł.

Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 200 pokrzywdzonych. Czynności te przeprowadzali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prokuratorzy na obszarze całego kraju.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA