fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rzecz o prawie

Ja w to wszystko wierzę

123RF
Jakie mamy priorytety jako radcy prawni? Jak efektywnie ma pracować Krajowa Rada Radców Prawnych, by zapewnić członkom samorządu maksimum korzyści z przynależności do samorządu? - odpowiada Maciej Bobrowicz

Nadchodzi czas, w którym radcy prawni będą podejmować na swoim zjeździe ważne decyzje dotyczące ich przyszłości. To czas zadawania pytań. Co jest najważniejsze? Jakie mamy priorytety? Jakie cele chcemy osiągnąć? Jak efektywnie ma pracować Krajowa Rada Radców Prawnych, by zapewnić członkom samorządu maksimum korzyści z przynależności do samorządu?

Dziś potrzebujemy jednoznacznych, śmiałych i odważnych decyzji. Musimy być skuteczni. Musimy być otwarci. Musimy zmodernizować i unowocześnić samorząd – i do tego potrzebujemy odwagi.

Musimy wspierać radców w ich codziennej pracy i budować partnerskie relacje między strukturami samorządu a każdym radcą. Przy ograniczonych zasobach - finansowych i ludzkich oraz ograniczonym czasie, każda profesjonalnie działająca organizacja powinna określić swoje priorytety.

Jakie one powinny być?

Pierwszy to umacnianie filarów demokratycznego państwa prawa.

Samorząd radców prawnych jest częścią szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości . Czerpiąc umocowanie i legitymację z Konstytucji RP, powinien aktywnie uczestniczyć w debacie publicznej o wart ościach stanowiących podstawę demokratycznego państwa prawa.

Drugi to obrona podstawowych wartości zawodu radcy prawnego: niezależności i zachowania tajemnicy zawodowej.

Ponieważ obrona niezależności radcy prawnego i zachowanie tajemnicy zawodowej są podstawowymi wartościami naszego zawodu i stanowią gwarancję ochrony praw i wolności obywatela oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, powinny być przez samorząd zdecydowanie bronione przed wszelkimi próbami ich naruszeń.

Trzeci to utrzymanie odrębności zawodu radcy prawnego.

Ten zawód obchodzić będzie w 2017 r. 35. rocznicę powstania. Samorząd zawodowy radców prawnych jest trwałym elementem systemu prawnego i społeczeństwa obywatelskiego i jako taki zasługuje na zachowanie, utrzymanie i wzmocnienie.

Dlatego jestem przeciwny odgórnemu połączeniu samorządów radców prawnych i adwokatów. Jakiekolwiek działanie w kierunku unifikacji może i powinno być wyłącznie konsekwencją suwerennych decyzji obu samorządów.

Czwarty to wizerunek zawodu i nowoczesnego samorządu. Potrzebne są? zaplanowane, precyzyjnie ukierunkowane działania. To skomplikowany proces. Wymaga stworzenia kompleksowych i spójnych działań marketingowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na public relations, media relations i media społecznościowe. Jest tu wiele nieodkrytych możliwości.

Piąty to skuteczność działań. Przyszło nam działać w czasach dynamicznych czasach. To inne wyzwania i inny sposób reagowania na nie. Wszystko wokół nas dzieje się szybciej. To wymaga natychmiastowego, ale przemyślanego działania – zwlekanie z decyzją może kosztować wiele. Stąd konieczność szybkiego reagowania, bo krytyka samorządu wymaga naszych komentarzy, a działania polityków nie mogą pozostać bez naszej reakcji . Szybkość działania w dzisiejszych czasach oznacza skuteczność. Skuteczność to też zbudowanie w Krajowej Radzie Radców Prawnych takich mechanizmów, sposobów działania i struktur organizacyjnych, które tę skuteczność zapewnią.

Szósty to nowa jakość działania Krajowej Rady Radców Prawnych.

Musimy efektywnie zarządzać finansami KRRP poprzez wprowadzenie systemu księgowości zarządczej. Analiza finansowa i wielowariantowość pokazująca skutki każdej ważnej decyzji powinna być podstawowym uzasadnieniem dla osób podejmujących decyzję. Zastosowanie systemu rachunkowości zarządczej pozwoli na systematyczne dostarczanie kierownictwu KRRP informacji ułatwiających podejmowanie najbardziej optymalnych decyzji dotyczących działania KRRP w skomplikowanych warunkach.

Siódmy to kształtowanie popytu na usługi prawne.

Rynek jest coraz bardziej konkurencyjny. Z każdym rokiem jest coraz więcej prawników – zarówno profesjonalnych jaki i magistrów prawa. Wobec niskiej świadomości prawnej Polaków sytuacja staje się coraz trudniejsza.

Jak rozwiązać ten problem?

Jedną z możliwości jest kształtowanie popytu poprzez wygenerowanie w Polsce nowej i innowacyjnej kategorii ubezpieczeń z zakresu obsługi prawnej. Dotychczasowa formuła ubezpieczeń nie sprawdziła się – Polacy nie mają świadomości potrzeby ubezpieczania od ryzyk prawnych. Po prostu ich nie identyfikują. Dziś formuła ubezpieczeń obsługi prawnej nie pozwala na zawarcie ubezpieczenia gdy spór już trwa. Szansą są tzw. ubezpieczenia after the event.

Nowa formuła ubezpieczenia polega na tym, że gdy spór już trwa, a klient nie jest w stanie sfinansować prawnika i kosztów procesu, zawiera ubezpieczenie, wskazując prawnika prowadzącego proces. Klient zawiera ubezpieczenie, wskazując prawnika prowadzącego proces, a ubezpieczyciel pokrywa koszty prawnika i opłat sądowych. Analizy wymaga inny sposób pobudzenia popytu poprzez formułę tzw. TPF – finansowanie sporów przez stronę trzecia (Third Party Funding – TPF). TPF polega na dostarczeniu środków finansowych przez podmioty finansujące niezwiązane z danym sporem, w zamian za wynagrodzenie będące częścią kwoty zasądzonej na rzecz klienta. Formuła ta daje możliwość uzyskania finansowania postępowań przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Ósmy to wsparcie radców prawnych w konkurowaniu na rynku. Jesteśmy ekspertami z prawniczej wiedzy, lecz druga część kompetencji to równie konieczne tzw. umiejętności miękkie zarządzania kancelarią: jak zbudować efektywny zespół czy też jak skutecznie pozyskiwać klientów kancelarii , jak prowadzić negocjacje cenowe z klientami, jak użyć umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych do przekonywania klienta czy przeciwnika, jak zbudować wartościowe relacje z klientem itd.

Niezbędne jest wprowadzenie systemu modułowych szkoleń w formie praktycznych: e-booków el-earningu , webinariów i warsztatów.

Każdy radca musi mieć możliwość zdobycia potrzebnych mu umiejętności i wiedzy - niezależnie od tego, czy jest członkiem małej czy dużej izby.

Konieczne jest również rozważenie wprowadzenia nowych form wykonywania zawodu w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kontrolowanej przez radców na poziomie kapitałowym i poziomie zarządu).

Dziewiąty to ograniczanie strefy wykluczenia w dostępie do pomocy prawnej. Bariera ekonomiczna ciągle istotnie ogranicza dostęp do sądu, który będzie gwarantem ochrony praw jednostek oraz podmiotów gospodarczych.

Wspomniany rozwój oferty ubezpieczeń gwarantujących pokrycie kosztów pomocy prawnej oraz kosztów sądowych do czasu prawomocnego, korzystnego dla strony rozstrzygnięcia sądowego jest ważnym czynnikiem zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Dziesiąty to opracowanie strategii działania.

Nasza konkurencja, korzystając ze swojego potencjału finansowego (kancelarie odszkodowawcze to dziś wielomilionowy biznes ) i braku barier w prowadzeniu działalności w postaci zasad etyki obowiązujących profesjonalnych prawników drenuje nasz i tak już przesycony, rynek. Jednoosobowych i kilkuosobowych kancelarii nie stać po prostu na sfinansowanie profesjonalnych analiz i strategicznych wskazówek – może to zrobić tylko i wyłącznie samorząd. Taką strategię przygotowaną przez profesjonalną firmę doradztwa strategicznego we współpracy z KRRP należy po prostu sporządzić. To będzie punkt wyjścia dla dalszych naszych działań, które mają na celu wzmocnienie przewagi konkurencyjnej radców prawnych.

„Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy" – powiedział Steve Jobs, twórca Apple. Wierzę w to wszystko co napisałem. Wierzę, że to jest możliwe. Wierzę, że możemy to zrobić razem.

Autor jest byłym prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA