fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Autopoprawka do projektu Kodeksu rodzinnego

Fotolia.com
- Wsłuchując się w uwagi zgłaszane przez różne środowiska, w tym organizacje pozarządowe, Rzecznik Praw Dziecka uznał, że projekt Kodeksu rodzinnego przedłożony wystąpieniem generalnym z dnia 12 lipca 2018 r. wymaga zmian w zakresie czterech przepisów – czytamy w uzasadnieniu do autopoprawki do projektu Kodeksu rodzinnego. Chodzi m.in. o definicję dziecka, oraz zastąpienie w sprawach o rozwód lub separację, obowiązku sądu skierowania stron do specjalisty powinnością.

Z propozycją podjęcia inicjatywy ustawodawczej Rzecznik Praw Dziecka wystąpił w lipcu br. do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Poselskich oraz Kół Poselskich.

Zgodnie z art. 1 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o prawach dziecka, która jest aktem wyższej rangi niż ustawa krajowa, dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ona wcześniej pełnoletność. Mając na względzie konieczność kompatybilności przepisów oraz wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom, Rzecznik zgłasza w tym zakresie autopoprawkę, proponując aby definicja dziecka była zgodna z Konwencją o prawach dziecka.

Zmiana art. 331 § 1 projektu Kodeksu rodzinnego jest odpowiedzią na uwagi zgłaszane do Rzecznika Praw Dziecka przez organizacje pozarządowe. W sprawach o rozwód lub separację, obowiązek sądu skierowania stron do specjalisty został zastąpiony powinnością i uwzględnia sytuacje, w których w rodzinie występuje przemoc.

Źródło: RPD
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA