fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Zwalczanie cyberprzestępczości - nowe zadania prokuratorów

123RF
Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski określił w zarządzeniu nowe zadania Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.
Jak wynika z wydanego 29 kwietnia 2016 r. zarządzenia z  w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej, do zadań Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji należy miedzy innymi prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa noszące cechy przestępczości zorganizowanej w tym transgranicznej, przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (cyberprzestępczości zorganizowanej). Departament ten będzie również koordynował postępowania przygotowawcze prowadzone przez Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
Natomiast w prokuraturach regionalnych, powierzono prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących cyberprzestępczości o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę 1 000 000 złotych (art. 115 § 6 kodeksu karnego) koordynatorom do spraw cyberprzestępczości.
Na poziomie prokuratur okręgowych mogą być utworzone działy do prowadzenia i nadzorowania wspomnianych spraw o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę 200 000 złotych (art. 115 § 5 kodeksu karnego)
Ponadto, jeżeli w prokuraturze regionalnej lub okręgowej nie zostały utworzone wspomniane działy, prokurator regionalny lub okręgowy może powierzyć prowadzenie i nadzorowanie tych spraw, jednemu lub kilku prokuratorom.
Źródło: Prokuratura Krajowa
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA