fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Pożyczki dla prokuratorów - zmiana zasad

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Prokurator, który chce skorzystać z preferencyjnej pożyczki, musi sam wpłacić 10 proc. wartości mieszkania.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny zmienia zasady udzielania pożyczek mieszkaniowych prokuratorom. Rzecz dotyczy prawie sześciotysięcznej rzeszy śledczych. Nowela rozporządzenia w tej sprawie właśnie wchodzi w życie.

Minister wprowadza zasadę, że prokurator nie może powtórnie skorzystać z pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeżeli już wcześniej dostał ją od Skarbu Państwa. Ile wcześniej? Minister mówi o pięciu latach. Takie rozwiązanie, zdaniem autorów, sprawi, że z pomocy skorzysta więcej prokuratorów. Od zasady przewidziano jednak wyjątki. Dotyczą one sytuacji, w których śledczy nie dostał pomocy w pełnej kwocie albo gdy nie z jego winy jest niewystarczająca.

Pierwszy wyjątek wynika z ograniczonych środków na ten cel. Kwota pożyczki zależy bowiem od wysokości środków na taką pomoc – stanowią one do 5 proc. rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych prokuratorów. Zależy też od liczby złożonych w danym roku wniosków. Drugi wyjątek jest przewidziany dla wypadków losowych, które mogą powodować potrzebę powtórnego wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej. Jest to związane z siłą wyższą lub okolicznościami zawinionymi przez inną osobę, z brakiem możliwości zamieszkania w domu lub lokalu, na którego budowę lub zakup zostały przeznaczone pieniądze z pomocy finansowej, czy też ze zmianą miejsca pełnienia służby prokuratora, zmianą warunków nabycia domu lub lokalu mieszkalnego.

Uzyskanie pomocy finansowej uzależnione jest od zaangażowania środków własnych w wysokości co najmniej 10 proc. przewidywanego pełnego kosztu planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

podstawa prawna: rozporządzenie z 24 lutego 2017 r. DzU z 2 marca 2017 r., poz. 454

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA