Prawo autorskie

Chomikuj.pl: pozew zbiorowy wydawców książek

Pozew zbiorowy przeciwko Chomikuj.pl to precedens chociażby z uwagi na to, że po stronie powodów wystąpili nie konsumenci, ale przedsiębiorcy.
www.sxc.hu
Pozew grupowy wydawnictw o zakazanie portalowi udostępniania kopii ich książek jest dopuszczalny.

W piątek SN zajmował się dopuszczalnością pozwu 15 wydawnictw reprezentowanych przez Wolters Kluwer. Domagają się od cypryjskiej spółki FS File Solutions ltd, administratora serwisu Chomikuj.pl, zakazania wymiany plików. Chcą też, by po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości, że utwór jest bezprawnie rozpowszechniany, portal zablokował do niego dostęp.

Sąd Okręgowy dopuścił pozew do grupowego postępowania. Uznał, że wszystkie wydawnictwa domagają się ochrony majątkowych praw autorskich. Portal miał jednak zastrzeżenia do oświadczeń wydawnictw o przystąpieniu do pozwu. Podkreślał, że art. 12 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym mówi, że w oświadczeniu uczestnik powinien określić swe żądanie.

Na tej podstawie Sąd Apelacyjny pozew odrzucił. Wskazał, że takiego nawiązania do pozwu nie można potraktować jako konkretyzacji roszczeń.

Kwestia ta zdominowała rozprawę przed Sądem Najwyższym, do którego odwołali się wydawcy. Ich pełnomocnicy – Aleksandra Wędrychowska-Karpińska i Agnieszka Wiercińska-Krużewska – argumentowali, że wszystkie wydawnictwa łączy to samo żądanie: ochrony majątkowych praw autorskich.

– Jeśli sąd powziął wątpliwości, mógł wezwać do uzupełnienia oświadczeń, a nie odrzucać pozew – tłumaczyli.

Pełnomocnicy portalu Tomasz Zalewski i Stanisław Żemojtel bronili postanowienia SA. Wskazywali, że braki pozwu były już usuwane, a bez jasnych oświadczeń sąd nie może ocenić, czy sprawa kwalifikuje się do zbiorowego postępowania.

SN nie podzielił tego poglądu i zwrócił sprawę SA do ponownego rozpatrzenia.

– Stanowisko SA było nadmiernie formalistyczne. Traciło z pola widzenia cel postępowania grupowego, jakim jest ułatwienie i dochodzenia roszczeń – powiedziała w uzasadnieniu sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Na tle sporu zbiorowego był jeszcze jeden proces. Administrator Chomikuj.pl pozwał Polską Izbę Książki za to, że na swojej stronie WWW podała, że portal dopuszcza się pirackich praktyk.

Warszawski SO i SA już prawomocnie orzekły, że złożenie pozwu grupowego jest uprawnieniem, a zaskarżone wypowiedzi wyjaśniały przyczyny, dla których planowano go złożyć. Nie ma zaś wątpliwości, dodał SA, że na Chomikuj.pl dostępne są nielegalne kopie utworów, co więcej, serwis stosuje system zachęt do zamieszczania popularnych plików, które pobierają inni użytkownicy. Dostarcza także narzędzi umożliwiających szybkie kopiowanie plików i pobiera za to opłaty.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL