fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawnicy

Naukowcy z wydziałów prawa apelują o odstąpienie od prowadzenia wyborów korespondencyjnych

Fotorzepa/Dariusz Gorajski
425 naukowców z wydziałów prawa wzywa do odstąpienia od prowadzenia wyborów prezydenckich w sposób sprzeczny z konstytucją i przełożenie ich terminu.

Uchwalone 6 kwietnia przez Sejm głosowanie korespondencyjne (ustawa jest w Senacie i zbiera krytyczne opinie od ekspertów, Sądu Najwyższego i OBWE) „w sposób rażący i jednoznaczny narusza fundamentalne zasady przeprowadzania wyborów, jakie wynikają z Konstytucji RP oraz zobowiązań międzynarodowych Państwa Polskiego" – piszą w stanowisku, które otrzymała „Rz".

Wyliczają, że to głosowanie nie będzie tajne ani powszechne, bo wielu mieszkających gdzie indziej niż meldunek nie otrzyma kart do głosowania, ani transparentne, bo głosów nie obliczą obwodowe komisje wyborcze, gdzie kandydat może mieć męża zaufania. Komitety wyborcze i zwykli wyborcy nie będą mieli kontroli nad sposobem liczenia głosów. Ustawę zaś uchwalono, naruszając zasady prawidłowej legislacji. „Takie wybory będą nieważne. W efekcie mandat wybranej w ich wyniku osoby będzie mógł zostać skutecznie podważony. Apelujemy do władz RP o uszanowanie powagi Państwa Polskiego i nieprzeprowadzanie wyborów na zasadach sprzecznych z Konstytucją RP. Nie mamy wątpliwości, że przesunięcie ich terminu jest możliwe bez naruszania Konstytucji" – piszą.

Czytaj też: SN ostro o ustawie ws. głosowania korespondencyjnego

Stanowisko pracowników wydziałów prawa polskich uczelni wyższych w sprawie wyborów korespondencyjnych

Jako pracownicy naukowi i dydaktyczni wydziałów prawa polskich uczelni wyższych czujemy się zobowiązani, by zabrać głos w sprawie wyborów Prezydenta RP.

W dniu 6 kwietnia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Przewiduje ona, że najbliższe wybory Prezydenta RP odbędą się w wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

Głosowanie takie w sposób rażący i jednoznaczny narusza fundamentalne zasady przeprowadzania wyborów, jakie wynikają z Konstytucji RP oraz zobowiązań międzynarodowych Państwa Polskiego.

Głosowanie przeprowadzone zgodnie z tą ustawą nie będzie tajne. Sposób głosowania każdego wyborcy będzie możliwy do ustalenia, gdyż do karty wyborczej dołączone będą jego dane identyfikacyjne.

Wybory te nie będą powszechne, ponieważ bardzo wielu wyborców nie otrzyma kart do głosowania. Wielu obywateli faktycznie bowiem zamieszkuje w innych miejscach niż to wynika z ich zameldowania.

Wybory te nie będą transparentne, gdyż głosy nie będą obliczane w obwodowych komisjach wyborczych, które niezwłocznie po ich policzeniu ogłaszają dane o głosowaniu w obwodzie i w których każdy z kandydatów może mieć swojego męża zaufania. Zarówno komitety wyborcze kandydatów jak i zwykli wyborcy nie będą mieli zapewnionej koniecznej kontroli nad sposobem liczenia głosów.

Wreszcie, sposób uchwalenia nowelizacji narusza kardynalne zasady prawidłowej legislacji.

Wszystko to powoduje, że przeprowadzone wybory będą nieważne. W efekcie mandat wybranej w ich wyniku osoby będzie mógł zostać skutecznie podważony.

Apelujemy do władz RP o uszanowanie powagi Państwa Polskiego i nieprzeprowadzanie wyborów na zasadach sprzecznych z Konstytucją RP. Nie mamy wątpliwości, że przesunięcie ich terminu jest możliwe bez naruszania Konstytucji RP.

10 kwietnia 2020 r.

Lista pracowników wydziałów prawa polskich uczelni wyższych, popierających stanowisko w sprawie wyborów korespondencyjnych

Stanowisko poparli:

 1. Prof. dr hab. Monika Adamczak-Retecka, UG
 2. Dr Izabela Adrych-Brzezińska, UG
 3. Dr Jan Andrzejewski, UAM
 4.  Mgr Renata Badowiec, UMK
 5. Mgr Izabela Bagińska, UWM
 6. Dr Mateusz Balcerzak, UŁ
 7. Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
 8. Dr Anna Barańska, UŁ
 9. Dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ
 10. Prof. dr hab. Jan Barcz, ALK
 11. Dr hab Agnieszka Barczak-Oplustil, UJ
 12. Dr Dominika Bek, UŚ
 13. Mgr Patryk Bender, UJ
 14. Mgr Kamila Bezubik, UwB
 15. dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak, prof UŚ
 16. Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
 17. Prof. dr hab. Stanisław Biernat, UJ
 18. Prof. dr hab. Szczepan Biliński, UJ
 19. Dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. ALK
 20. Dr Paweł Błażejczyk, UWM
 21. Dr Grzegorz Bogdan, UJ
 22. Dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ
 23. Dr hab. Janusz Bojarski, UMK
 24. Dr hab. Michał Bożek, prof UŚ
 25. Dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB
 26. Dr Tomasz Brzezicki, UMK
 27. Mgr Przemysław Buczkowski, UŁa
 28. Dr Błażej Bugajski, UEK w Krakowie
 29. Dr hab. Szymon Byczko, prof. UŁ,
 30. Dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
 31. Dr hab. Monika Całkiewicz, ALK
 32. Dr Julia Chlebny, UŁ
 33. Dr Bartłomiej Chludziński, UMK
 34. Prof. dr hab. Marek Chmaj, SWPS
 35. Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, UŁa
 36. Prof. dr hab. Józef Ciągwa, emer., UŚ
 37. Dr hab. Agnieszka Choduń, prof. USz
 38. Dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ
 39. Dr Agnieszka Chrisidu-Budnik, UWr
 40. Dr Natalia Cwicinskaja, UAM
 41. Dr Anna Czaplińska, UŁ,
 42. Dr Paweł Czarnecki, UJ
 43. Dr Katarzyna Czerwińska-Koral, UŚ
 44. Dr Anna Demenko, UAM
 45. Dr hab. Ryszard Dębski, prof. UŁ
 46. Dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ
 47. Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB,
 48. Dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, UwB
 49. Dr Anna Drabarz, UwB
 50. Dr Edgar Drozdowski, UAM
 51. Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, UMCS
 52. Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska emer. UŚ
 53. Dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ
 54. Prof. dr hab. Leonard Etel, UwB
 55. Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, UW
 56. Dr hab. Magdalena Federowicz, prof. UAM
 57. Dr Paweł Filipek, UEK w Krakowie
 58. Dr hab. Wojciech Filipkowski, UwB
 59. Dr Maciej Fingas, UG
 60. Dr Izabela Florczak, UŁ
 61. Dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
 62. Prof. dr hab. dr h.c. Józef Frąckowiak, UWr
 63. Dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ
 64. Dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, UWr
 65. Dr Anna Frydrych-Depka, UMK
 66. Dr Katarzyna Gajda – Roszczynialska, UŚ
 67. Dr Paweł Gała, UŚ
 68. Dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS 
 69. Prof. dr hab. Lech Gardocki, SWPS
 70. Prof. dr hab Lech Garlicki, emer. UW
 71. Dr hab. Beata Giesen, prof. UŁ
 72. Prof. dr hab. Jacek Giezek, UWr
 73. Dr hab. Radosław Giętkowski, UG
 74. Dr hab. Izabella Gil, prof. UWr
 75. Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, UW
 76. Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki, emer. UJ
 77. Dr Jan Gola, UWr
 78. Dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG
 79. Dr Anna Głogowska-Balcerzak, UŁ
 80. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, UWr
 81. Dr Jakub Gołaś, UAM
 82. Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz, UAM
 83. Dr Grzegorz Gorczyński, UŚ
 84. Dr Piotr Gosieniecki, emer., UAM
 85. Prof. dr. hab. Bogusława Gnela, UE w Krakowie
 86. Dr Justyna Goździewicz-Biechońska, UAM
 87. Dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ
 88. Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy, UWr
 89. Dr Wojciech Górowski, UJ
 90. Dr Marcin Górski, UŁ
 91. Dr Dawid Gregorczyk, UŚ
 92. Dr Anna Gronkiewicz, UŚ
 93. Prof. dr hab. Bożena Gronowska, UMK
 94. Dr hab. Jarosław Grykiel, prof. UAM
 95. Dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK
 96. Prof. dr hab. Robert Grzeszczak, UW
 97. Dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. UŚ
 98. Dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM
 99. Prof. zw. dr hab. Maciej Gutowski, UAM
 100. Dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ
 101. Prof. dr hab. Zbigniew Hajn, WPiA UŁ
 102. Dr hab.Bohdan Halczak, prof. UZiel.
 103. Dr Dominika Harasimiuk, UŁaz
 104. Dr Agata Hauser, UAM
 105. Dr Andrzej Huchla, UWr
 106. Dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ
 107. Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ
 108. Dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ 
 109. Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, UMCS
 110. Dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ,
 111. Prof. dr hab. Janusz Jankowski, UŁ
 112. Dr Lech Jamróz, UwB
 113. Dr Jakub Janeta, UŁ
 114. Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska, UWr
 115. Dr Katarzyna Jaworska, UWM
 116. Dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, prof. UŁ
 117. Dr Jędrzej Jerzmanowski, UAM
 118. Dr hab. Joanna Juchniewicz, UWM
 119. Dr hab. Justyna Jurewicz, prof. UŁ
 120. Dr Joanna Kaczmarek, UŁaz
 121. Dr hab. Jacek Kaczor, UWr
 122. Dr hab. Tomasz Kamiński, UW
 123. Dr Beata Kanarek, USz
 124. Dr Łukasz Karczyński, UG
 125. Prof. dr hab. Piotr Kardas, UJ
 126. Dr Julia Kapelańska-Pręgowska, UMK
 127. Dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁ
 128. Dr Magdalena Kasprzak, UG
 129. Dr Natalia Karczewska-Kamińska, UMK
 130. Dr Przemysław Katner, USz
 131. Prof. dr hab. Wojciech J. Katner, UŁ
 132. Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, UG
 133. Dr hab. Marcin Kilanowski prof. UMK
 134. Dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, prof. UG
 135. Dr hab. Elżbieta Klat – Górska, prof. UWr
 136. Dr Anna Klimaszewska, UG
 137. Dr Maja Klubińska, UMK
 138. Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, UŁ
 139. Prof. dr hab. Wojciech Kocot, UW
 140. Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, UMK
 141. Dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, UG
 142. Dr hab. Radosław Koper, prof. UŚ
 143. Dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, UŁ
 144. Dr hab. Anna Magdalena Kosińska, KUL
 145. Dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
 146. Prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, UW
 147. Prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, UWr
 148. Pr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
 149. Dr Beata J. Kowalczyk, UG
 150. Dr Magdalena Kowalewska-Łukuć, USz
 151. Dr Agata Kozioł, UŚ
 152. Dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr
 153. Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, UJ
 154. Dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. UŁ
 155. Dr Karolina Kremens, UWr
 156. Dr Michał Krotoszyński, UAM
 157. Prof. dr hab Maria Kruk-Jarosz, emer. UW
 158. Dr hab.Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
 159. Prof. dr hab Maria Kruk-Jarosz, emer. UW
 160. Dr Katarzyna Krupa-Lipińska, UMK
 161. Dr hab. Grzegorz Kryszeń, prof. UwB
 162. Dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr,
 163. Dr hab. Marek Krzymowski, prof. UAM
 164. Dr hab. Grzegorz Kuca, prof. UJ,
 165. Dr Sebastian Kubas, UJ
 166. Dr hab. Andrzej Kubas, emer. prof. UJ
 167. Dr hab. Bartosz Kucharski, prof. UŁ
 168. Dr Michał Kućka, UJ
 169. Prof. dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. USz
 170. Prof. dr hab. Cezary Kulesza, UwB
 171. Dr Martyna Kusak, UAM
 172. Dr hab. Aleksandra Kustra Rogatka, prof. UMK
 173. Dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ
 174. Dr Michał Kuźnik, UE w Katowicach
 175. Dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB
 176. Dr Dariusz Kużelewski, UwB
 177. Dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, em. prof. UMK
 178. Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wócjcikiewicz, prof. UMK
 179. Dr Paweł Kwiatkowski, UG
 180. Prof. dr hab. Arkadiusz Lach, UMK
 181. Dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
 182. Dr Tomasz Lachowski, UŁ
 183. Dr Katarzyna Leśkiewicz, UAM
 184. Prof. dr hab. Leszek Leszczyński, UMCS
 185. Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, SWPS
 186. Dr hab. Marta Litwińska-Werner, prof. UW
 187. Dr hab. Elżbieta Loska, UKSW
 188. Dr Katarzyna Ludwichowska-Redo, UMK
 189. Dr hab. Dorota Łobos - Kotowska, prof. UŚ
 190. Prof. dr hab. Ewa Łętowska, czł. rzeczywisty PAN, czł. czynny PAU
 191. Dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, ALK
 192. Prof. dr hab. Piotr Machnikowski, UWr
 193. Prof. dr hab. Jarosław Majewski, UKSW
 194. Dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG
 195. Dr Jacek Malczewski, UJ
 196. Dr Agnieszka Malicka, UWr
 197. Dr Mikołaj Małecki, UJ
 198. Dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZiel i EUV (Viadrina)
 199. Dr Kamil Mamak, UJ
 200. Dr Roman Marchaj, UŚ
 201. Dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ
 202. Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, emer. UJ
 203. Mgr Dawid Marko, UG
 204. Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska – Krześ, UWr
 205. Mgr Michał Marszelewski, UMK
 206. Prof. dr hab. Czesław Martysz, UŚ
 207. Prof. dr hab. Andrzej Matan, UŚl
 208. Dr hab. Marcin Matczak, prof. UW
 209. Dr Magdalena Matusiak-Frątcczak, UŁ
 210. Dr hab. Szymon Matuszewski, prof. UG
 211. Prof. dr hab. Andrzej Mączyński, emer. UJ 
 212. Dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM
 213. Dr Aneta Mendrek, UE w Krakowie
 214. Prof. dr hab. Marek Michalski, UKSW
 215. Dr Marcin Mielczarek, UŁ
 216. Prof. dr hab. Wiesława Miemiec, UWr
 217. Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, UŚ   
 218. Dr Joanna Mikołajczyk, UŁ
 219. Dr Elżbieta Mikos-Skuza, UW
 220. Prof. dr hab. Ryszard Mikosz, UŚ
 221. Dr hab. Piotr Mikuli, prof UJ
 222. Dr Piotr Misztal, UŁ
 223. Dr Rafał Mizerski, UWM
 224. Dr Małgorzata Modrzejewska, UW
 225. Dr Mariusz Mohyluk, UwB
 226. Dr Wojciech Mojski, UMCS
 227. Dr hab. dr h.c. Leopold Moskwa, prof. UAM
 228. Dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK
 229. Prof. dr hab. Jacek Napierała, emer. UAM
 230. Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
 231. Dr Igor B. Nestoruk, UAM
 232. Prof. dr hab. Mirosław Nazar, UMCS
 233. Dr hab. Monika Nowak, UŁ
 234. Prof. dr hab. Artur Nowak-Far, SGH
 235. Dr hab. Henryk Nowicki, prof UMK
 236. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, UŁ
 237. Prof. dr hab. Adam Olejniczak, UAM
 238. Dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ
 239. Dr hab. Piotr Oczko, prof. UJ
 240. Dr hab.  Tomasz Oczkowski, UMK
 241. Prof. dr hab. Mieczysław Omyła, UKSW
 242. Prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk, SGH
 243. Prof. dr hab. Adam Opalski, UW
 244. Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ
 245. Mgr Maciej Pach, UJ
 246. Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, UZiel
 247. Dr Magdalena Paluszkiewicz, UŁ
 248. Prof. dr hab. Sławomir Patyra, UMCS
 249. Dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. UAM
 250. prof. dr hab. Jadwiga Pazdan, UKSW
 251. Prof.dr hab. Maksymilian Pazdan, ALK
 252. Prof. dr. hab. Maksymilian Pazdan, emeryt. UŚ, ALK
 253. Mgr Aleksandra Penszyńska, UMK
 254. Dr Władysław Pęksa, UJ
 255. Dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK
 256. Dr hab. Tomasz Pietrzykowski prof. UŚ
 257. Dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ
 258. Dr hab. Andrzej Piosik, prof UE w Katowicach
 259. Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW
 260. Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, UJ
 261. Dr Ewa Plebanek, UE w Krakowie
 262. Dr Małgorzata Pohl-Michałek, UŚ
 263. Prof. dr hab. Jerzy Poczobut, UW
 264. Dr Jan Podkowik, UW
 265. Dr Anna Podolska, UG
 266. Dr hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ
 267. Dr Marek Porzycki, UJ
 268. Prof. dr hab. Wojciech Popiołek, UŚ
 269. Dr hab. Jacek Potulski, prof. UG
 270. Prof. dr hab. Andrzej Powałowski, UG
 271. Dr Urszula Torbus, UŚ
 272. Dr Magdalena Półtorak UŚ
 273. Dr Marcin Princ, UAM
 274. Dr Łukasz Prus, UWr
 275. Prof. dr hab. Urszula Promińska, UŁ
 276. Dr hab. Ewa Przeszło, UŚ
 277. Dr Ariel Przybyłowicz, UWr
 278. Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, UMCS
 279. Dr hab. Dorota Pyć, prof. UG
 280. Dr Małgorzata Pyrcak-Górowska, UJ
 281. Dr Agata Pyrzyńska, USz
 282. Prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, UŁ
 283. Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, emer. UJ
 284. Dr Aleksander Raczyński, UAM
 285. Dr hab. Anna Rakowska – Trela, prof. UŁ
 286. Dr hab. Maciej Rakowski, prof. UŁ
 287. Mgr Paweł Raźny, UMK
 288. Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK
 289. Dr Lidia Rodak, UŚ
 290. Mgr Dawid Rogoziński, UG
 291. Dr Karolina Rokicka-Murszewska, UMK
 292. Prof. dr hab. Michał Romanowski, UW
 293. Prof dr hab. Kazimierz Równy, emer. INP PAN,
 294. Prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, UwB
 295. Dr Beata Rutkowska, UMK
 296. Dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG
 297. Dr Anna Rzetelska, UŁ
 298. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska, INP PAN
 299. Dr Piotr Sadowski, UMK
 300. Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK
 301. Dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH, USKW
 302. Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska, UMK
 303. Dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ,
 304. Dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
 305. Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, UŁ
 306. Dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ
 307. Dr Dagmara Skrzywanek-Jaworska, UŁ
 308. Prof. dr hab. Janusz Sługocki, USz
 309. Dr Tomasz Snarski, UG
 310. Dr hab. Paweł Sobkowiak, prof. UAM
 311. Prof. dr hab. Andrzej Sokala, UMK
 312. Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sołtysiński, emer. UAM
 313. Dr hab. Tomasz Sójka, prof. UAM
 314. Dr Marek Stańko, UŚ
 315. Dr hab. Maksymilian Stanulewicz, prof. UAM
 316. Dr Alfred Staszak, UZiel
 317. Dr hab. Wojciech Szczepan Staszewski, prof. KUL
 318. Dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ
 319. Dr Piotr Starzyński, UWM
 320. Prof. dr hab. Mirosław Stec, UJ
 321. Dr Blanka Julita Stefańska, UŁaz
 322. Dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ
 323. Mgr Jerzy Stępień (sędzia TK w st. spocz.), UŁaz
 324. Dr Leszek Stępka, UMK
 325. Dr hab. Karolina Stopka, UWr 
 326. Dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE w Katowicach
 327. Dr Michał Strzelbicki, UAM
 328. Dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM
 329. Prof. dr hab. Adam Sulikowski, UWr
 330. Dr Jarosław Sułkowski, UŁ
 331. Dr Michalina Szafrańska, UJ?
 332. Dr hab. Wojciech Szafrański, prof. UAM
 333. Dr Anna Szachoń-Pszenny, KUL
 334. Prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł UwB
 335. Dr Krzysztof Szczygielski, UWB
 336. Dr Andrzej Jan Szereda, UŁ
 337. Dr Aleksandra Szewieczek, UE w Katowicach
 338. Dr Katarzyna Szlachetko, UG
 339. Dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. SWPS
 340. Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UG
 341. Dr Bartosz Szolo-Nartowski, UG
 342. Prof. dr hab. Maciej Szostak UWr
 343. Dr hab Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ
 344. Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof UŁa
 345. Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG
 346. Dr Katarzyna Sychta, UŚ
 347. Dr Dorota Sylwestrzak, UMK
 348. Dr Olga Śniadach, UG
 349. Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
 350. Dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. UWr
 351. Dr Szymon Tarapata, UJ 
 352. Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ
 353. Dr Anna Tarnowska, UMK
 354. Dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN
 355. Dr hab. Andrzej Torbus, UŚ
 356. Prof. dr hab. Elżbieta Traple, emer. UJ
 357. Dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ
 358. Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr
 359. Prof. dr hab. Piotr Tuleja, UJ
 360. Dr Paulina Twardoch, UŚ
 361. Dr Piotr Uhma, UPed w Krakowie
 362. Dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski, prof. UŁ
 363. Dr Michał Ulasiewicz, UŁ  
 364. Dr hab. Jakub Urbanik, prof. UW
 365. Dr Magdalena Ustaborowicz, UŁ,
 366. Dr hab. Marcin Walasik, prof. UAM
 367. Prof. dr hab. Anna Walaszek – Pyzioł, emer. UJ
 368. Prof. dr hab. prof. honor. UJ Stanisław Waltoś, UJ
 369. Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
 370. Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
 371. Mgr Krystyna Warylewska -Kamuś, UG
 372. Dr hab. Marek Wasiński, prof. UŁ
 373. Prof. dr hab. Jan Wawrzyniak, ALK
 374. Dr Maciej Węgierski, UŁ
 375. Prof. dr hab. Jan Widacki, KAFM
 376. Dr hab. Tomasz Widłak, UG
 377. Dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG
 378. Dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG
 379. Dr hab. Jacek Wieworowski, prof. UG
 380. Dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN
 381. Dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG
 382. Prof. dr hab. Roman Wieruszewski – INP PAN, EWSPiA
 383. Dr hab. Magdalena Wilejczyk, prof. UWr
 384. Prof. dr hab. Paweł Wiliński, UAM
 385. Dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK
 386. Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, UMK
 387. Dr. hab. Aleksander Jerzy Witosz, UE w Katowicach
 388. Dr Wojciech Włoch, UMK
 389. Dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ
 390. Dr Olaf Włodkowski, UZiel
 391. Dr Mateusz Woiński, ALK
 392. Dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ
 393. Dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ
 394. Dr hab. Sylwia Wojtczak, prof UŁ
 395. Prof. dr hab. Jan Woleński, emer. UJ, czł. rzeczywisty PAN, czł. czynny PAU
 396. Dr Ireneusz Wolwiak, UŚ
 397. Dr Tatiana Wrocławska, UŁ
 398. Dr Iwona Wróblewska, UMK
 399. Mgr Dominika Wróblewska, USz
 400. Prof. dr. hab. Włodzimierz Wróbel, UJ
 401. Dr hab. Teresa Wyka, prof. UŁ
 402. Prof. dr hab. Anna Wyrozumska, UŁ
 403. Dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz, prof. UŚ
 404. Dr hab. Maciej Zachariasiewicz, prof. ALK
 405. Dr hab. Krzysztof Zagrobelny, prof. UWr
 406. Dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ
 407. Prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło, UG
 408. Dr hab. Justyna Zajdel-Całkowska, UŁaz
 409. Dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
 410. Prof. dr hab. Kazimierz Zawada, UJ
 411. Mgr Dominika Zawacka – Klonowska, UMK
 412. Dr Mateusz Zeifert, UŚ
 413. Mgr Jakub Zemła, UMK
 414. Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, UŚ
 415. Dr Ewa Zielińska, UŚ
 416. Dr Karolina Ziemianin, USz
 417. Dr hab. Krystian Ziemski, Prof. UAM
 418. Prof. dr hab. Jan Zimmermann, UJ
 419. Dr Agata Ziółkowska, UMK
 420. Dr Michał Ziółkowski, ALK
 421. Prof. dr hab. Maria Zmierczak, UAM
 422. Prof. dr hab. Andrzej Zoll, emer. UJ
 423. Dr Witold Zontek, UJ
 424. Dr hab. Jacek Zrałek, UŚ
 425. Dr hab. Łukasz Żarnowiec, prof. UKSW
 426. Prof. dr hab. Stanislaw Hoc, UO
 427. Dr Paweł Jabłoński, UWr
 428. Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG
 429. Dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ
 430. Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, UJ
 431. Dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW
 432. Prof. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński  ChAT w Warszawie (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
 433. Dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

Za zgodność świadczą:

Dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁ,

Dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ.

 

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA