fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Rzecznik TSUE: wymogi zawodowe określane przez organizacje religijne podlegają kontroli sądowej

123RF
Wymogi zawodowe określane przez organizacje religijne podlegają kontroli sądowej pod kątem ustalenia, czy doszło do bezprawnej dyskryminacji ze względu na przekonania – stwierdził w swojej opinii rzecznik generalny TSUE, Evgeni Tanchev.

Vera Egenberger wzięła udział w procedurze naboru na stanowisko ogłoszone przez Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung - organizację pomocniczą Kościoła ewangelickiego w Niemczech.

Praca miała polegać na przygotowaniu sprawozdania na temat przestrzegania przez Niemcy międzynarodowej konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej i była przewidziana na określony czas 18 miesięcy. Jednym z wymogów wskazanych w ogłoszeniu była przynależność do Kościoła ewangelickiego albo do kościoła należącego do Wspólnoty Roboczej Kościołów Chrześcijańskich w Niemczech.

Kobieta nie została wybrana na to stanowisko. Jej zdaniem było to spowodowane brakiem przynależności do jakiegokolwiek związku wyznaniowego. W związku z tym wniosła powództwo do niemieckiego sądu pracy, domagając się odszkodowania w wysokości 10 tys. euro gdyż – w jej ocenie – doszło w jej przypadku do dyskryminacji ze względu na przekonania.

Federalny sąd pracy w Niemczech, aby ustalić czy w świetle przepisów prawa UE faktycznie doszło do dyskryminacji lub nierównego traktowania, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE między innymi o wyjaśnienie zakresu kontroli sądowej, jakiej mogą podlegać wymogi zawodowe organizacji religijnych powołujących się na kościelny przywilej samostanowienia.

W wydanej w czwartek opinii rzecznik generalny Evgeni Tanchev wyraził pogląd, że pracodawca taki jak Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung, względnie kościół w odniesieniu do niego, nie może sam wiążąco ustalać, czy określone wyznanie kandydata, ze względu na charakter działalności lub kontekst, w którym jest ona wykonywana, stanowi podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy z punktu widzenia etyki pracodawcy/kościoła.

Jak zaznaczono, pomimo że kontrola sądowa etyki kościoła napotyka ograniczenia, nie oznacza to, że sąd państwa członkowskiego jest zwolniony z oceny danej działalności w kontekście etyki religii, w celu ustalenia, czy religia lub przekonania danej osoby stanowią podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy.

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-414/16 Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA