fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Emerytury - za duże różnice między płciami

123RF
Luka emerytalna między płciami wynosi prawie 40%, dlatego konieczne są zmiany - uważa Parlament Europejski.

- Oferowanie kobietom możliwości pracowania dłużej z krótszymi przerwami w zatrudnieniu

- "Kredyty za opiekę" związane z urlopem macierzyńskim, ojcowskim oraz rodzicielskim lub z przerwą w pracy spowodowaną koniecznością opieki nad członkiem rodziny

- Stosowanie zasady równej płacy za tę samą pracę

Należy skuteczniej walczyć z nierównością płci w dziedzinie płac, w celu przeciwdziałania luce emerytalnej, która w EU wynosi prawie 40%.

Różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn wynoszące 38,3% w UE, w 2015 roku, dla osób w wieku 65 lat i powyżej, wzrosły w połowie państw członkowskich w przeciągu ostatnich pięciu lat, stwierdzono w tekście przyjętym w środę.

Różnice w wysokości emerytur wynikają głównie z różnic na rynku pracy: więcej kobiet pracuje na niepełny etat, za niższe stawki godzinowe, a także ma krótszy staż pracy z powodu obowiązków rodzinnych.

Posłowie przygotowali propozycje, które mają prowadzić do zmniejszenia luki emerytalnej:

- Zmniejszenie nierówności poprzez walkę z dyskryminacją i stereotypami blokującymi dostęp do rynku pracy, szczególnie poprzez zmiany w systemie edukacji

- Stosowanie zasady równej płacy za tę samą pracę i oferowanie kobietom możliwości pracowania dłużej z krótszymi przerwami w zatrudnieniu

- "Kredyty za opiekę" związane z urlopem macierzyńskim, ojcowskim oraz rodzicielskim lub z przerwą w pracy spowodowaną koniecznością opieki nad członkiem rodziny, które wpływałyby na podwyższenie emerytury

- Zapewnienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, także poprzez zachęcanie mężczyzn do korzystania z urlopów ojcowskich i rodzicielskich

- Zapewnienie dostępu do ośrodków opieki nad dziećmi oraz osobami starszymi, które będą lokalne, wysokiej jakości i o przystępnej cenie

- Środki korekcyjne w systemach emerytalnych, chroniące najsłabsze grupy.

Rezolucję przyjęto 433 głosami za, przy 67 głosach przeciw i 175 wstrzymujących się od głosu

"Różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn wynoszą prawie 40% w Europie, oczywiste jest, że gdzieś tkwi błąd. Zajmując się tą sytuacja widzimy ogromną niesprawiedliwość wobec kobiet, które idąc na emeryturę tracą finansową niezależność, mogą też doświadczyć biedy, musi ona zostać zmieniona przy pomocy wszelkich możliwych środków", powiedziała MEP Constance Le Grip (EPP, FR), odpowiedzialna za sprawozdanie.

Źródło: Parlament Europejski
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA