fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Odsetki od odszkodowania powinny być zwolnione z podatku

123RF
Odsetki od odszkodowania powinny być zwolnione z podatku tak jak zadośćuczynienie. Nie ma podstaw, by traktować je odmiennie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zakwestionował w wyroku z 29 czerwca 2016 r. (I SA/Gd 380/16) stanowisko organów podatkowych dotyczące rozliczenia odsetek. Sprawa dotyczyła małżonków, których syn zginął w 2011 r. w wypadku komunikacyjnym. Syn był ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od następstw wypadku. Uposażonymi do wypłaty odszkodowania byli rodzice zmarłego. Towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło 175 tys. zł. Rodzice w sądzie wywalczyli jednak jeszcze 350 zł. Sąd zasądził tę kwotę wraz z odsetkami.

Małżonkowie wystąpili o interpretację z pytaniem, czy odsetki ustawowe, zasądzone wyrokiem sądowym za zwłokę w wypłacie odszkodowania, podlegają PIT.

Fiskus chce podatku

Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznała w interpretacji (ITPB2/4511-834/15/RS), że należy zapłacić od nich podatek. Dyrektor Izby przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem m.in. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zdaniem fiskusa wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza jednak, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone. Tam gdzie odsetki są zwolnione, ustawa mówi o tym wyraźnie. To oznacza, że odsetek nie można utożsamiać z kwotami otrzymanymi z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, stąd też nie mogą być one objęte art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Stanowią więc przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według stawek 18 i 32 proc. PIT. Należy go rozliczyć w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia.

Jednak WSA w Gdańsku uchylił zaskarżoną interpretację. W uzasadnieniu wskazał, że odsetki należy przypisać do tego samego źródła przychodu co należność główną. A to oznacza, że skoro odszkodowanie jest zwolnione z PIT, to tak samo należy traktować odsetki.

Sąd odniósł się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2014 r. (I FSK 289/12). NSA stwierdził, że odsetki stanowią integralny element przychodu, ich byt prawny zależy od należności, z którą są związane. Nie można wyprowadzać wniosku, że odsetki należy przyporządkować do innego źródła, niż należność główną.

Wyroki niejednolite

W innych interpretacjach podatkowych dotyczących odsetek od odszkodowań fiskus twierdzi, że podlegają one opodatkowaniu niezależnie od świadczenia głównego. W niektórych przypadkach sądy stają po stronie organów podatkowych, jak np. WSA w Krakowie w wyroku z 19 listopada 2015 r. (I SA/Kr 1275/15). Sąd potraktował przyznane odszkodowanie za utratę zdrowia oraz wypłacone od niego odsetki jako dwa odrębne świadczenia. O ile kwota zadośćuczynienia jest zwolniona z podatku, o tyle kwota odsetek podlega PIT.

Inne rozstrzygnięcie przedstawił jednak WSA w Gdańsku w wyroku z 14 czerwca 2016 r. (I SA/Gd 250/16).

Sprawa dotyczyła odszkodowania wypłaconego klientowi przez bank za korzystanie z jego pieniędzy przez pracownika banku. Sąd uznał, że zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie (II FSK 702/12, II FSK 333/12, II FSK 289/12 i II FSK 115/12) odsetki powinny być przypisane do tego samego źródła co należność główna i zwolnione z podatku.

Opinia dla „Rz"

Grzegorz Grochowina,  menedżer w KPMG w Polsce

Należy zgodzić się ze stanowiskiem sądu. WSA słusznie stwierdził, że zarówno świadczenie podstawowe, jak i wypłacone od niego odsetki mają tę samą podstawę. Odsetki stanowią integralny element przychodu, więc nie można opodatkować ich na innej zasadzie, skoro istnieje jeden i ten sam tytuł wypłaty. Ta sama zasada odnosi się też do odsetek wypłaconych np. od odszkodowania za wypadek przy pracy czy też za utratę zdrowia. Na kanwie ostatnich wyroków można mówić, że co do zasady ukształtowała się korzystna dla podatników linia orzecznicza w tym zakresie. Niemniej jednak w wielu przypadkach fiskus wciąż stoi na stanowisku, że odsetki takie należy opodatkować. Tym samym wydaje się, iż w podobnych przypadkach podatnicy powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną w celu potwierdzania prawidłowości takiego podejścia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA