fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Umorzenie należności czynszowych bez podatku od lokatorów także od 2018 r.

Fotorzepa/Piotr Nowak
Minister rozwoju i finansów zaniechał poboru podatku z tytułu umorzenia należności czynszowych za lata 2016-2017. Pracuje już jednak nad regulacjami ustawowymi, które wyłączą z opodatkowania przychód z umorzonych opłat od 2018 r.

Pod koniec 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów stwierdził, że mieszkańcy Warszawy, którym miasto umorzyło należności z tytułu opłat czynszowych za lokale komunalne, powinni zapłacić podatek.

W tej sprawie interwencję podjął Rzecznik Praw Obywatelskich. W wystąpieniu skierowanym do resortu rozwoju i finansów, RPO wskazał na konieczność wzmocnienia sytuacji podatkowej tej grupy obywateli, np. poprzez wydanie rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku. Rzecznik odwołał się do kryterium słusznościowego. Argumentował, że jeżeli obywatele nie dysponują odpowiednimi środkami pozwalającymi na spłatę należności czynszowych, to oczywiste jest, że trudno  im ponieść dodatkowy ciężar podatkowy z tytułu umorzenia.

Ostatecznie Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie, w którym zaniechał poboru podatku z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego za lata 2016-2017. Na mocy tego rozporządzenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należności umorzone w latach 2016-2017 przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to:

- zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego;

- zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;

- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego;

- odsetek od ww. należności;

- nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

W praktyce oznacza to, że gminy nie będą wystawiać informacji PIT-8C, a obywatele nie muszą uwzględnić umorzonych należności z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego w zeznaniach rocznych. Osoby, które złożyły roczny PIT z wykazanym z tego tytułu przychodem, może dokonać jego korekty.

Z uzyskanych przez Biuro RPO informacji wynika, że aktualnie resort rozwoju i finansów przygotowuje projekt regulacji  ustawowych dotyczących skutków podatkowych umorzenia tej kategorii należności. Mają one obowiązywać od 2018 r.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA