fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Jest ulga w PIT na pobyt w domu opieki

123RF
Osoba przebywająca w prywatnym ośrodku opiekuńczym odliczy wydatki od dochodu. Fiskus się na to zgadza.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił w najnowszej interpretacji kwestie dotyczące stosowania ulgi rehabilitacyjnej.

Sprawa dotyczyła podatnika, który przebywa w prywatnym ośrodku opiekuńczym przeznaczonym dla osób starszych. Jest zaliczony do I grupy inwalidzkiej. Ze względu na zdiagnozowane u niego choroby potrzebuje stałej 24-godzinnej opieki oraz rehabilitacji. Jest też pod stałą opieką psychiatry i internisty. W ośrodku świadczy pomoc rehabilitant zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Pensjonariusze mają zagwarantowaną codzienną rehabilitację oraz terapię zajęciową.

Mężczyzna uzyskuje dochody z emerytury w wysokości 2,6 tys. zł miesięcznie (34 tys. zł rocznie), podczas gdy koszt pobytu w zakładzie wynosi 2,7 tys. zł miesięcznie. Jego rodzina wydaje dodatkowo co miesiąc 200–300 zł na zakup lekarstw i pampersów. Wnioskodawca zapytał, czy wydatki poniesione na pobyt mogą zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej za 2014 r.

Nie tylko rehabilitacja

Izba Skarbowa zgodziła się z wnioskodawcą. Przypomniała, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT odliczeniu podlegają m.in. opłaty za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz za odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Warunkiem jest, by nie zostały one dofinansowane ani zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ponieważ ustawa o PIT nie definiuje takich pojęć, jak „zakład lecznictwa uzdrowiskowego", „zakład rehabilitacji leczniczej", „zakład opiekuńczo-leczniczy" czy też „zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy", należy posiłkować się ustawą o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne obejmują m.in. pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji; działania usprawniające, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami w stanie terminalnym.

Odliczenie przysługuje osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. W tym drugim przypadku dochody podopiecznego nie mogą jednak przekroczyć 9120 zł rocznie.

Kto może odliczyć

Dyrektor Izby stwierdził na tej podstawie, że jeżeli ośrodek ma status placówki opiekuńczej, a wnioskodawca sfinansował koszt pobytu z własnego dochodu, to może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Podstawę odliczenia stanowić będą rachunki dokumentujące poniesione przez wnioskodawcę wydatki. Te same zasady będą obowiązywać w rozliczeniu ulgi rehabilitacyjnej za 2015 r. W omawianym stanie faktycznym z ulgi nie może natomiast skorzystać rodzina (córka) wnioskodawcy.

Dyrektor Izby Skarbowej odniósł się również do kwestii ewentualnego ubezwłasnowolnienia podatnika.

„Nawet gdyby doszło do ubezwłasnowolnienia wnioskodawcy, to na gruncie prawa podatkowego pozostanie on podatnikiem z tą różnicą, że w jego imieniu będzie działała osoba do tego uprawniona. Tym samym wnioskodawca również po ubezwłasnowolnieniu będzie osobą uprawnioną do dokonywania ewentualnych odliczeń od własnego dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej" – czytamy w interpretacji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA